Rekonstrukcja Bitwy Warszawskiej, fot: WWL24

Informujemy, iż na czas obchodów 98. rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 roku (12 oraz 15 sierpnia) została zorganizowana strefa wyłączenia z komunikacji pojazdami mechanicznym z przeznaczona tylko dla pieszych. W szczególnych wypadkach dla pojazdów organizatorów jeżeli wymaga tego przebieg organizacji.

Strefa ograniczonego ruchu obowiązywać będzie na ulicy Matarewicza od skrzyżowania z ulicą boczną wzdłuż ogrodzenia szkoły, do skrzyżowania z ulicą Krymską. Strefa dla organizatorów i rekonstruktorów.

Strefa zamkniętego ruchu obowiązywać będzie na ulicy Matarewicza od skrzyżowania z ulicą boczną wzdłuż ogrodzenia szkoły, do skrzyżowania z drogą dojazdową do kaplicy.

Strefy zostają zamknięte dla ruchu drogowego

Osoby przyjeżdżające od strony drogi wojewódzkiej 634 (ul. Nadarzyńska w Kobyłce) informujemy, że obowiązywać będzie kierunek jazdy w stronę ulicy Grabicznej. Nie będzie przejazdu na wprost, w kierunku Leśniakowizny. Parkowanie możliwe będzie na terenie wyznaczonych parkingów tymczasowych lub wzdłuż ulicy Granicznej, ewentualnie na prywatnych posesjach.

Osoby jadące od strony ronda w Majdanie informujemy, iż zalecana jest jazda do ulicy Krymskiej. Parkowanie na poboczach zgodnie z zasadami przepisów ruchu drogowego. Dopuszczalny jest przejazd przez ulicę Matarewicza do skrzyżowania z ulicą do Kaplicy. Na jej końcu zorganizowane zostanie tymczasowe rondo umożliwiające nawrócenie autem i powrót w kierunku Majdanu. Ta strefa przeznaczona będzie dla aut przywożących osoby, które wysiądą w pobliżu ronda.

Komentarze