Odpady, kontener, fot: VRD, fotolia.com

Zmienia się stawka za wynajęcie kontenerów na odpady w Kobyłce. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Kobyłka z 26 kwietnia tego roku, nowe stawki zaczną obowiązywać od 1 lipca.

W ramach usług dodatkowych świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych mieszkaniec może zamówić pojemnik na wywóz:

  • odpadów biodegradowalnych, tj. m.in. z pielęgnacji ogrodów nienadające się do kompostowania w przydomowych kompostownikach (np. gałęzie),

  • odpadów remontowo-budowlanych.

Pojemnik na ten rodzaj odpadów właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek zamówić co najmniej 5 dni wcześniej w Urzędzie Miasta Kobyłka. Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej jako zapotrzebowanie na usługi dodatkowe. Załadunek odpadów do podstawionych pojemników zapewnia Mieszkaniec. Pojemnik będzie odbierany maksymalnie po upływie 3 dni roboczych od dnia jego podstawienia.

Na stronie Urzędu miasta Kobyłka czytamy:
Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/434/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 kwietnia 2018 r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi, ulegają zmianie stawki (ceny) za kontenery zamawiane w ramach usług dodatkowych.

Ceny ulegają zmianie od dnia 1 lipca 2018 r.

Zgodnie z załącznikiem do ww. uchwały ceny za pojemniki wynoszą:

Odpady remontowo – budowlane:
KP 3 m3 – 102,00 zł
KP 5 m3 – 127,00 zł
KP 7 m3 – 127,00 zł

Odpady biodegradowalne:
KP 3 m3 – 135,00 zł
KP 5 m3 – 143,00 zł
KP 7 m3 – 154,00 zł

Więcej informacji odnośnie usług dodatkowych w Kobyłce znajdą Państwo pod TYM linkiem.

Uchwała zmieniająca w sprawie ustalenia wysokości cen za usługi dodatkowe – z datą obowiązywania od 1 lipca 2018 r.

Uchwała w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasta Kobyłka

Deklaracja – zapotrzebowanie na usługi dodatkowe (do pobrania)

źródło: kobylka.pl

Komentarze