MCER Marki, fot: marki.pl

Rada Miasta Marki podjęła uchwałę w prawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasto Marki.

Nowy plan sieci będzie obowiązywał od 1 września 2019 roku. W porównaniu z poprzednią siecią wprowadzono zmiany granic obwodów pomiędzy SP nr 2 i SP nr 4. Obszar położony między ul. Gen. Zajączka oraz ul. Lisa Kuli a rzeką Długą została przeniesiony z obwodu SP nr 2 do obwodu SP nr 4. Zmiana ta związana jest z planowanym przeniesieniem siedziby SP nr 4 z ul. Dużej no nowego kompleksu edukacyjno-rekreacyjnego przy ul. Wspólnej.

Uchwała daje prawo rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej w szkole obwodowej od 1 września 2019 roku, każdemu uczniowi, który zamieszkuje w obwodzie tej szkoły. W tym celu rodzice powinni zgłosić dziecko do szkoły obwodowej. Dla uczniów spoza obwodu, którzy chcą rozpocząć naukę w klasie pierwszej w danej szkole, w przypadku wolnych miejsc w oddziale klasy pierwszej, będzie przeprowadzona rekrutacja na przełomie maja i czerwca 2019 roku.

Uczniowie którzy w roku szkolnym 2018/2019 uczęszczają do szkół spoza obwodu określonego nową uchwałą Rady Miasta Marki, mają prawo uczęszczać do tych szkół, aż do ukończenia klasy ósmej.

Uczniowie ci mają również możliwość przeniesienia się od 1 września 2019 roku do szkoły obwodowej, w celu kontynuacji nauki na etapie szkoły podstawowej. Takie przeniesienie należy zgłosić do sekretariatu szkoły obwodowej.

Zmiana obwodów szkolnych w Markach
Komentarze