Zielonkowski Fundusz Obywatelski 2019

Mieszkańcy Zielonki oddawali głosy w dniach 10 – 21 września, wrzucając karty do głosowania do 14 urn w budynkach użyteczności publicznej na terenie Zielonki lub wysyłając ich zdjęcia bądź skany mailowo.

W sumie wpłynęły 1133 karty do głosowania. W tym ważnych kart 933, nieważnych 200.

L.p. Tytułprojektu Krótki opis projektu LICZBA głosów Kwalifikacja do realizacji
1. Krioterapia w MOZ
w Zielonce
Zakup urządzenia do krioterapii miejscowej do Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce

409

+
2. Siłownia zewnętrzna na terenie Szkoły nr 2 w Zielonce Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Zielonce

306

+
3. Trampoliny zewnętrzne       Montaż 2 szt. trampolin wbudowanych w ziemię przy siłowni i placu zabaw – Zielonka Bankowa, ul. Waryńskiego i 3 szt. trampolin w Parku Dębinki

304

+
4. Kontenery socjalne dla potrzeb wolontariuszy punktu czasowego przetrzymywania zwierząt w Zielonce Zakup i montaż dwóch kontenerów socjalnych dla pracowników i wolontariuszy czasowego punktu przetrzymywania zwierząt przy ul. Krzywej 18 w Zielonce

281

+
5. Parking rowerowy w Jedynce Budowa parkingu rowerowego przy wejściu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Zielonce

255

+
6. Rozbudowa  Street Workout w Parku Dębinki Montaż dodatkowych sprzętów w parku ćwiczeń z wykorzystaniem ciężaru własnego ciała Street Workout w Dębinkach

252

+
7.

Klimatyzacja w ośrodku zdrowia

Zakup 5 klimatyzatorów do Miejskiego Ośrodka Zdrowia w Zielonce.

233

+
8.

Chronimy jerzyki – montaż skrzynek lęgowych

Montaż budek lęgowych dla jerzyków na terenach
4 szkół oraz Urzędu Miasta Zielonka

213

+
9.

Zajęcia zintegrowanej profilaktyki zdrowotnej wspomagające rozwój wspólnot i społeczności lokalnych Miasta Zielonka

Szkolenie zielonkowskich animatorów zintegrowanej polityki zdrowotnej; wstępne i okresowe badania fizjoterapeutyczne uczestników zajęć; zajęcia zintegrowanej profilaktyki zdrowotnej; zakup sprzętu niezbędnego do prowadzonych zajęć

166

Brak środków
Projekt rezerwowy*

10. Inteligentne ławki w Zielonce Zakup 2 ławek zasilanych z paneli słonecznych z funkcją ładowania telefonu, dostępu do internetu
i stojaka na rowery (przed OKIS i przed UM Zielonka)

162

Brak środków

11. Aktywni Mieszkańcy Zielonki – bezpłatna sekcja Nordic Walking w OKiS w Zielonce Zadanie obejmuje zakup sprzętu do Nordic Walking
i zatrudnienie instruktora w OKiS

132

Brak środków

12. Rozwój oferty klubu seniora „Babie Lato” Wyposażenie lokalu klubu seniora w dodatkowy sprzęt; wyodrębnienie przestrzeni ograniczonej dla pieszych i rowerzystów przed wejściem do klubu seniora

86

Brak środków

Komentarze