Zielonka reaguje ws. zanieczyszczania rzeki Długiej, fot: zielonka.pl

W poniedziałek 25 lutego w Urzędzie Miasta Zielonka, z inicjatywy Burmistrza odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w sprawie zanieczyszczenia rzeki Długiej.

W ostatnich tygodniach służby miejskie były kilkukrotnie wzywane do podjęcia działań na rzece Długiej z powodu jej zanieczyszczania substancją ropopochodną. Straż Pożarna, za każdym razem ustawiała zapory absorbujące na rzece, a pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) pobierali próbki wody.

W poniedziałek z inicjatywy Burmistrza odbyło się posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego z przedstawicielami powiatu, policji, straży pożarnej i WIOŚ-u. Obecna była też Gabriela Wiśniewska Przewodnicząca Rady Miasta Zielonka.

Na posiedzeniu Zespołu ustalono, że w najbliższych czasie skierowane zostaną wystąpienia do organów wyższego szczebla zajmujących się ochroną środowiska. Miasto rozważa też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, jeśli potwierdzą się podejrzenia o celowym działaniu, którego skutkiem jest zanieczyszczenie rzeki.

Komentarze