Zgłoszenia do nagrody Mutka vel Zielonka, fot: zielonka.pl

Towarzystwo Przyjaciół Zielonki zaprasza wszystkich mieszkańców Zielonki do zgłaszania kandydatów do corocznej Nagrody Mutka vel Zielonka za rok 2018.

Przypominamy, że nagroda przyznawana jest za: wybitnie osiągnięcia w dziedzinie działalności społecznej, kulturalnej, ekonomicznej, sportowej i innej, które, obok niekwestionowanej, wysokiej oceny merytorycznej przyczyniły się do integracji społeczności Zielonki.

Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach:
– za całokształt dotychczasowych osiągnięć.
– za działalność w roku 2018.

Zgłoszenia można składać w zamkniętych kopertach w Oficynie Muzealnej, Zielonka ul. Kolejowa 11, w czwartki godz. 17-20, soboty godz. 11-14, niedziele godz. 17-20, lub w sekretariacie OKiS, budynek SP4, ul. Łukasińskiego 1/3, I. piętro.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko kandydata, wskazanie rodzaju nagrody, uzasadnienie, oraz imię i nazwisko oraz czytelny podpis składającego. Termin składania zgłoszeń – do dnia 21 kwietnia 2019 r.

Laureaci wyłonieni będą spośród zgłoszonych przez Państwa kandydatów przez kapitułę, złożoną z trzech członków TPZ.

Komentarze