Zgodnie z niedawnymi zapowiedziami Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleci wykonanie analizy porealizacyjnej dla mareckiego fragmentu obwodnicy – od ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Marki.

W środę oddział warszawski zamieścił zapytanie ofertowe. Jedną z części tego zamówienia będzie pomiar hałasu dobiegającego z trasy.

Przypomnijmy – na hałas narzekają niemal wszyscy mieszkańcy gmin powiatu wołomińskiego, mieszkający w sąsiedztwie tej drogi, natomiast społeczność Marek od 2013 r. stara się o wzmocnienie ochrony akustycznej na tym odcinku. W lutym tego roku  mieszkańcy zgłaszali do drogowej dyrekcji miejsca lokalizacji badań.

Potencjalny wykonawca zlecenia będzie mieć 5 miesięcy na wykonanie całości zlecenia GDDKiA. Przy czym drogowcy wykluczają możliwość przeprowadzenia badań hałasu w okresie wakacyjnym. Jeśli obowiązujące normy hałasu zostaną przekroczone, wykonawca na zlecenia GDDKiA ma – w ogromnym uproszczeniu – przygotować propozycje rozwiązania tego problemu.

Szczegóły TUTAJ

źródło: marki.pl

Komentarze