Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej

2400

Działania policjantów z Wołomina prowadzone przy wsparciu Komendy Stołecznej Policji, Samodzielnych Pododdziałów Antyterrorystycznych Policji, BOA KGP, Biura Kryminalnego KGP, Wydział Operacji Lotniczych oraz funkcjonariuszy CBŚP i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, doprowadziły do zatrzymania kolejnych 16 osób podejrzewanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się produkcją, wprowadzaniem do obrotu, udzielania i posiadania znacznych ilości środków odurzających oraz handlu bronią i włamaniami.

Kryminalni z wołomińskiej komendy w ramach prowadzonych od dłuższego już czasu czynności operacyjnych oraz śledztwa nadzorowanego przez  Prokuraturę Okręgową Warszawa Praga w Warszawie, ukierunkowanego na zwalczanie przestępczości narkotykowej na terenie garnizonu warszawskiego, rozpracowali grupę przestępczą zajmującą się wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych na terenie Warszawy oraz w powiecie wołomińskim.  W wyniku prowadzonych czynności ustalono, że przestępcza działalność obejmuje teren całego garnizonu warszawskiego.

Policjanci ustalili, że grupa składająca się zarówno z kobiet, jak i z mężczyzn, w różnym przedziale wiekowym, uczestniczy w nielegalnym obrocie heroiną, kokainą, marihuaną, amfetaminą i mefedronem. Dodatkowo z posiadanych informacji wynikało, że osoby zamieszane w ten proceder mogły brać również udział w dokonywaniu innych przestępstw w tym, m. in. handlu bronią, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i włamaniach.

Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fot: KPP Wołomin

Posiadając taką wiedzę, w poniedziałek  w godzinach porannych blisko 115 policjantów, w tym funkcjonariusze z Wołomina, stołecznej komendy, innych jednostek garnizonu warszawskiego, Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Warszawie i innych komend wojewódzkich Policji, Biuro Operacji Antyterrorystycznych KGP, oraz funkcjonariuszy III Zarządu CBŚP i Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, przeszukali łącznie 34 miejsca na terenie garnizonu stołecznego. Do działań w przedmiotowej sprawie został również użyty policyjny śmigłowiec  z Wydział Operacji Lotniczych – Zarząd Lotnictwa Policji KGP.

Zatrzymanych zostało 16 osób w wieku od 29 do 61 lat, w tym 1 kobieta. W trakcie prowadzonych czynności policjanci zabezpieczali ponad 40 tys. złotych, 1000 EURO, 510 funtów brytyjskich oraz wartościowe zegarki i telefony komórkowe.

Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fot: KPP Wołomin

Zatrzymane osoby zostały umieszczone w policyjnych celach. Jedna z osób trafiła do szpitala, po tym jak próbowała uciec z miejsca zamieszkania podczas czynności jej zatrzymania, skacząc z okna budynku. Mężczyźnie została udzielona niezbędna pomoc medyczna przez wykwalifikowanego w tym zakresie policjanta biorącego udziału w realizacji, po czym został on przekazany pod opiekę wezwanych na miejsce ratowników medycznych i lekarza.

Już w dniu zatrzymania wobec 6 osób sąd, na wniosek Prokuratora Okręgowego Warszawa Praga w Warszawie, zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania i poręczenia majątkowe w kwotach od 20 do 250 tys. złotych, oraz dwa dozory policyjne, w tym jeden, z poręczeniem majątkowym na kwotę 20 tys. złotych. Zatrzymane osoby podejrzane są o udział w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych oraz o posiadanie ich w miejscu zamieszkania, za co zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii może grozić kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fot: KPP Wołomin

Prowadzone przez funkcjonariuszy działania to dalszy ciąg realizacji sprawy, w której już w czerwcu i wrześniu ubiegłego roku, a następnie w lutym bieżącego roku zatrzymanych zostało ponad 100 osób, spośród których wobec 63 zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, a wobec 9 dozór policyjny oraz poręczenie majątkowe. Policjanci ujawnili i zabezpieczyli wówczas, m.in. broń palną wraz z amunicją, półprodukty służące do produkcji środków odurzających oraz heroinę, kokainę i mefedron, znaczne ilości gotówki oraz biżuterię i wartościowe zegarki.

Zatrzymano 16 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, fot: KPP Wołomin

Śledztwo dotyczy działalności grupy przestępczej, która w okresie co najmniej od 2011 roku wprowadziła do obrotu na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego nie mniej niż 400 kg środków odurzających i substancji psychotropowych w postaci heroiny, kokainy, marihuany, amfetaminy i mefedronu. Grupa ta zajmowała się również produkcją amfetaminy i marihuany oraz handlem bronią. Sprawa ma charakter rozwojowy i nie są wykluczone kolejne  zatrzymania.

źródło: Komenda Powiatowa Policji w Wołominie

Komentarze