Obwodnica Marek, fot: WWL24

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawił wyniki pierwszych badań natężenia hałasu przy Trasie S8 przeprowadzonych w Zielonce i Radzyminie w marcu.

Wyniki zaprezentowano w środę 4 kwietnia w siedzibie WIOŚ w Warszawie na spotkaniu z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W spotkaniu uczestniczył burmistrz Grzegorz Dudzik.

Badania w Radzyminie nie wykazały przekroczenia norm. Natomiast w Zielonce jedno z dwóch badań w nocy wykazało przekroczenie norm o 1,7 db. Jest to przekroczenie niewielkie, ale skutkujące rozpoczęciem procedury o wydanie decyzji o zwiększeniu ochrony od hałasu.

Zgodnie z ustaleniami z WIOŚ, Miasto Zielonka zleci w najbliższym czasie dodatkowe badania hałasu, które zostaną dołączone do wspólnego wystąpienia gmin do WIOŚ. W możliwie krótkim terminie WIOŚ przekaże wyniki tych badań do Marszałka, który na ich podstawie powinien wydać decyzję nakazującą dobudowanie ekranów.

Obecni na spotkaniu przedstawiciele GDDKiA potwierdzili, że po wydaniu przez Marszałka decyzji o zwiększeniu ochrony od hałasu, zlecą wykonawcy dobudowanie ekranów. Należy zastrzec, że do instalacji dodatkowych ekranów jeszcze w tym roku, może dojść tylko pod warunkiem, że nie zostaną wniesione odwołania do decyzji Marszałka. Gdyby doszło do odwołań cała procedura znacznie się przeciągnie.

– Nasze starania o poprawę ochrony przed hałasem w okolicach Trasy S8 prowadzimy na dwóch ścieżkach. Pierwsza to doprowadzanie ochrony przeciwhałasowej do poziomów z obowiązujących norm. Niestety, wyniki badań pokazują, że dzisiejsze normy są zbyt łagodne. Stąd nasze zabiegi o rzetelną rządowo-parlamentarną dyskusję nad wysokością norm. Tylko zmiana w tym zakresie mogłaby przynieść prawdziwa ciszę w okolicach trasy – powiedział po spotkaniu burmistrz Grzegorz Dudzik.

źródło: zielonka.pl

Komentarze