Wodociąg Marecki – mała spółka, wielkie inwestycje

1261

107 mln zł – tyle wynosi łączna wartość unijnego wsparcia dla Wodociągu Mareckiego. Dzięki tym pieniądzom miejskie przedsiębiorstwo w praktyce od zera wybudowało sieć kanalizacji sanitarnej. W przygotowaniu oraz realizacji są ważne inwestycje z III etapu unijnego projektu.

Wyobraźcie sobie liczące 25 tys. miasto, sąsiadujące z Warszawą, które dysponuje zaledwie 9 km sieci sanitarnej i jedną pompownią ścieków. Pod koniec ubiegłego stulecia tak było w Markach. Stałym elementem mareckiego krajobrazu były wozy asenizacyjne, które odbierały nieczystości płynne z tzw. szamb. W XXI wieku – rzecz nie do wyobrażenia.

Samorząd postawił przed Wodociągiem Mareckim trudne zadanie – zaprojektowanie, zdobycie finansowania i budowę sieci kanalizacyjnej, która zaspokoi potrzeby mieszkańców. Z uwagi na gigantyczne koszty inwestycji bez unijnego wsparcia nie byłoby to możliwe.
– Udało nam się już trzykrotnie uzyskać unijne dofinansowanie z Funduszu Spójności. Jego łączna wartość sięga 107 mln zł. To są ogromne pieniądze. Gdy rozpoczynaliśmy w 2008 r. inwestycje, nasze przychody wynosiły zaledwie 4 mln zł. Tymczasem wartość projektu była wówczas szacowana na 200 mln zł – podkreśla Kajetan Paweł Specjalski, dyrektor zarządu Wodociągu Mareckiego.

W pierwszych dwóch etapach unijnego projektu inwestycje Wodociągu Mareckiego wyniosły w sumie 144 mln zł przy wspólnotowym wsparciu na poziomie 87 mln zł. Za te pieniądze powstało około 200 km sieci kanalizacji sanitarnej. Na tym jednak nie koniec. Marki błyskawicznie rozwijają się. Bliskość warszawskiego rynku pracy, oddanie obwodnicy, wprowadzenie pierwszej strefy biletowej, inwestycje infrastrukturalne powodują, że miasto się rozrasta. Potrzebne są więc kolejne inwestycje.

– Wiosną tego roku podpisaliśmy trzecią umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na unijne dofinansowanie inwestycji. Tym razem zamierzamy zbudować drugą stację uzdatniania wody oraz stację obsługi dla specjalistycznego samochodu do czyszczenia sieci kanalizacyjnej. Rozbudujemy też sieć kanalizacji sanitarnej o 14,5 km i wprowadzimy system monitoringu pracy przepompowni sieciowych – mówi Kajetan Paweł Specjalski.

Wartość inwestycji w trzecim etapie jest szacowana na ponad 38 mln zł netto. Wysokość unijnego wsparcia wynosi tym razem ponad 19 mln zł. Brakujące fundusze pochodzą z preferencyjnej pożyczki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z emisji obligacji.

Część inwestycji jest już w toku. W przyszłym roku planowane jest oddanie do użytku drugiej stacji uzdatniania wody (SUW-2). To kluczowe zadanie w kontekście rosnącego popytu na marecką wodę.

Komentarze