Bilet metropolitalny w Zielonce, fot: zielonka.pl

Od najbliższego poniedziałku w Urzędzie Miasta Zielonka otwarty zostanie punkt wydawania kart, w którym mieszkańcy Zielonki będą mogli wyrobić Kartę Metropolitalną na I i II strefę ZTM. Dzięki udziale w programie mieszkańcy będą mogli taniej zakupić bilety długoterminowe. Różnicę w cenie pokryją środki z budżetu Miasta Zielonka.

Oferta Bilet Metropolitalny (Warszawa+) obejmuje imienne bilety długoterminowe – 30- i 90-dniowe. Oferta nie obejmuje biletów krótkoterminowych. Pozostałe ulgi i uprawnienia, np. do bezpłatnych przejazdów, pozostają bez zmian. Oferta zacznie obowiązywać od 1 października 2018 r. Spersonalizowaną Warszawską Kartę Miejską (WKM) można będzie wyrobić w UM Zielonka od 24 września.

Kto może skorzystać z oferty?

1. Osoby zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka, które rozliczyły podatek dochodowy od osób fizycznych za rok poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazały w zeznaniu podatkowym Miasto Zielonka jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

2. Osoby, które mają uregulowane należności wynikające z podatków i opłat lokalnych na rzecz Miasta Zielonka;

3. Osoby, które wypełniły obowiązek złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. Osoby kończące 21 rok życia do 30 września danego roku kalendarzowego, zamieszkałe na terenie Miasta Zielonka, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni rok w Urzędzie Skarbowym
w Wołominie i wskazali/wskazał w zeznaniu podatkowym Miasto Zielonka jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

5. Osoby pełnoletnie kończące 21 rok życia do 30 września danego roku kalendarzowego, nieposiadające żadnego z rodziców, ani opiekuna prawnego, jeżeli wypełniają warunki określone w pkt 1).

6. Studenci zamieszkali na terenie Miasta Zielonka, do ukończenia przez nich 26 roku życia, jeżeli ich rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny, który samotnie je wychowuje, rozliczyli/rozliczył podatek dochodowy od osób fizycznych za poprzedni w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazali/wskazał w zeznaniu podatkowym Miasto Zielonka jako miejsce swego zamieszkania, bez względu na to, czy osoby te osiągają dochód;

WAŻNE! Zakup oferty Bilet Metropolitalny (Warszawa+) jest możliwy tylko na nowe, odpowiednio spersonalizowane Warszawskie Karty Miejskie (WKM).

Gdzie i w jakich godzinach będzie działał punkt wydawania kart?

Punkt wydawania kart zostanie uruchomiony w budynku Urzędu Miasta Zielonka, ul. Lipowa 5, od poniedziałku 24 września.

Punkt będzie działał godzinach:

poniedziałek 8:00 – 19:00,
wtorek – czwartek 8:00 – 19:00
piątek 8:00 – 19:00
dodatkowy dyżur w sobotę 29 września w godz. 9.00-17.00

Karty są wydawane w ciągu kilku minut od złożenia i pozytywnej weryfikacji wniosku. Złożenia wniosku i odbioru karty należy dokonać osobiście. Rodzice występują o karty dla dzieci w ich obecności.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Do wydania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej potrzebny jest:

1. Wypełniony wniosek (dostępny na miejscu lub do pobrania ze strony Zielonka.pl)
2. Zdjęcie (zostanie zeskanowane i zwrócone)
3. Jeden z dokumentów potwierdzających rozliczenie podatku w miejscu zamieszkania w Zielonce:

a) Kserokopię pierwszej strony zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok z pieczątką Urzędu Skarbowego w Wołominie poświadczającą złożenie zeznania. Oryginał zeznania należy okazać do wglądu pracownikowi wydającemu kartę lub

b) Urzędowe poświadczenie odbioru dokumentu elektronicznego (UPO) wraz z pierwszą stroną zeznania podatkowego PIT za rok poprzedni, składanego drogą elektroniczną lub

c) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Wołominie potwierdzające złożenie zeznania podatkowego PIT za poprzedni rok.

Jakie zniżki przysługują mieszkańcom Zielonki?

W tabeli poniżej przedstawiono zniżki na poszczególne bilety, które obejmuje oferta. Różnicę w cenie biletu pokryją środki z budżetu Miasta Zielonka. Szacujemy, że w skali roku na zniżki dla mieszkańców Zielonki w ramach Wspólnego Biletu i oferty Warszawa + przeznaczone zostanie około 1,5 mln zł.

Czy można złożyć wniosek za dorosłego członka rodziny?

Każda osoba dorosła składa wniosek za siebie (jeśli osoba dorosła nie ma dochodów, ale jest uczniem do 21 roku życia bądź studentem do 26 roku życia jest zobowiązana do przedstawienia oświadczenia rodzica i PITu rodzica (bądź innej formy wymienionej w regulaminie potwierdzającej, że rodzic się rozlicza w Urzędzie Skarbowym w Wołominie i wskazał Zielonkę jako miejsce zamieszkania )

Czy muszę osobiście odebrać kartę (czy osoba niepełnoletnia może sama odebrać kartę)?

Tak, odbiór musi być osobisty – na miejscu trzeba będzie podpisać oświadczenie i okazać potwierdzenie złożenia zeznania podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Wołominie wraz ze wskazaniem Zielonki jako miejsca zamieszkania. Niepełnoletnia osoba nie może złożyć sama wniosku i nie może sama odebrać karty.

Gdzie można doładować kartę?

Kartę można doładować w każdym Punkcie Obsługi Pasażera ZTM. Najbliższy znajduje się na Dworcu Wileńskim lub w Urzędzie Miejskim w Wołominie (gdzie będzie funkcjonował do listopada br.).

Komentarze