Miasto Zielonka otrzyma ponad 7 mln zł ze środków zewnętrznych (w tym ponad 6 mln ze środków unijnych) na budowę parkingu podziemnego pod terenem bazarku miejskiego. Wartość całej inwestycji to 8,1 mln zł.

Wniosek przygotowany przez Urząd Miasta Zielonka pt. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza oraz rozwój mobilności miejskiej poprzez budowę podziemnego parkingu „Parkuj i Jedź” w Zielonce” znalazł się na 4. miejscu listy rankingowej i został zakwalifikowany do dofinansowania.

W Zielonce powstanie parking „Parkuj i Jedź”

Koncepcja budowy jednopoziomowego parkingu podziemnego pod bazarkiem w Zielonce, czyli na terenie bezpośrednio sąsiadującym ze stacją kolejową, przewiduje budowę parkingu dla około 100 samochodów i kilkudziesięciu rowerów, z wjazdem na parking od strony ulicy ks. Abramskiego.

Przygotowania do realizacji tego projektu rozpoczęliśmy już kilka lat temu. Poprzedziły je konsultacje społeczne, wybór koncepcji i spotkania z mieszkańcami. Budowa parkingu podziemnego „Parkuj i Jedź” pod bazarkiem pomoże nam rozwiązać problem z miejscami parkingowymi w okolicach stacji kolejowej i mam nadzieję przyczyni się też do większego wykorzystania komunikacji publicznej, a tym samym ograniczeniu ruchu na naszych ulicach – powiedział burmistrz Grzegorz Dudzik.

W ramach innego działania, Samorząd Zielonki planuje też zagospodarowanie powierzchni nad parkingiem, który ma zachować charakter handlowo-usługowy z możliwości estetycznego zagospodarowania tej przestrzeni z miejscami rekreacji. W II etapie inwestycji, możliwa byłaby budowa nowych pawilonów handlowych, wg koncepcji architektonicznej, dzięki czemu teren zyskałby na uporządkowaniu i estetyce.

źródło: www.zielonka.pl

Komentarze