Starostwo Powiatowe w Wołominie

Wczoraj Adam Lubiak Starosta Powiatu Wołomińskiego złożył do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Mieszkalnego w Kobyłce.

Wniosek o dofinansowanie w ramach rządowego programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” opiewa na kwotę prawie 3 mln złotych.

W ramach działalności ośrodka będziemy chcieli świadczyć usługi:
– Pobytu długofalowego do 3 miesięcy z możliwością przedłużenia max. do 6 miesięcy.
– Pobytu dziennego dla osób z różną niepełnosprawnością. Centrum otwarte będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 7.00 do 19.00.
– Rehabilitacji w zależności od rodzaju jednostki chorobowej oraz rodzaju niepełnosprawności w systemie stacjonarnym i ambulatoryjnym dla uczestników Centrum zarówno przebywających w pobycie czasowym i dziennym.
– Krótkoterminowego pobytu opiekuńczo-rehabilitacyjnego – opieka wytchnieniowa dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ramach programu Opieka Wytchnieniowa.

Na ten cel Powiat Wołomiński zakupił już nieruchomość przy ul. Poprzecznej w Kobyłce, a kilka dni temu Rada Powiatu wyraziła zgodę na zakup sąsiedniej działki, dzięki czemu Powiat zyska łącznie ok. 7000m2 na cel publiczny.

wniosek o dofinansowanie utworzenia Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Rehabilitacyjno-Mieszkalnego w Kobyłce
Komentarze