Umowa na czwarty parking P+R w gminie Radzymin podpisana

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał 10 października umowę z firmą AGBUD na budowę parkingu typu „Parkuj i Jedź”, który powstanie przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyminie.

Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 2 mln złotych, z czego około 80% stanowią środki zewnętrzne pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Przewidywany czas zakończenia budowy nowego parkingu „P+R” to maj 2020 roku.

Będzie to już czwarty tego typu obiekt na terenie Gminy. Nowy parking typu P+R powstanie wzdłuż ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej w Radzyminie, w sąsiedztwie Kolegiaty Radzymińskiej, ze zjazdami na ulicę Głowackiego oraz ulicę POW. Parking będzie bezpłatny i przeznaczony dla samochodów osobowych i rowerów. Kierowcy do dyspozycji otrzymają 61 miejsc parkingowych, z czego 4 będą przeznaczone dla niepełnosprawnych. Z myślą o nich chodniki przylegające do parkingów zostaną dostosowane do potrzeb osób na wózkach.

Na obszarze parkingu zaplanowano także 50 miejsc dla rowerów ze stojakami i zadaszeniem.

Parking będzie dobrym miejscem do pozostawienia auta i przesiadki do komunikacji zbiorowej – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. – Cieszę się, że spełniamy oczekiwania mieszkańców, którzy coraz chętniej podróżują do Warszawy autobusem, także dzięki innym udogodnieniom w dostępie do transportu publicznego, takim jak większa częstotliwość kursowania linii 738 czy tani bilet metropolitalny na Radzymińskiej Karcie Mieszkańca.

Parking przy Kolegiacie Radzymińskiej zostanie odwodniony oraz oświetlony. Będzie także pod obserwacją kamer miejskiego monitoringu a system ewidencji parkujących pojazdów zliczy auta wjeżdżające i wyjeżdźające. Pozyskanie środków zewnętrznych na budowę parkingu przy ulicy Polskiej Organizacji Wojskowej to efekt podpisanej 7 sierpnia przez Burmistrza Radzymina Krzysztofa Chacińskiego umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na dofinansowanie do budowy dwóch parkingów P+R na terenie gminy Radzymin.

Wartość dofinansowania do obydwu obiektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 wynosi ponad 2,7 mln złotych. Budowa parkingów P+R została ujęta w planie „Rozwój sieci parkingów P+R na terenie Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Drugi z parkingów „P+R” jest zaplanowany wzdłuż jezdni dawnej obwodnicy Radzymina – na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 635 do ulicy Słowackiego. Na jego terenie znajdzie się ponad 160 miejsc dla aut i 104 dla rowerów. Powstanie tam również stanowisko do ładowania pojazdów elektrycznych – pierwsze na terenie Gminy Radzymin.

Miasto będzie organizowało postępowanie zakupowe, aby wyłonić wykonawcę tego obiektu. Pierwszy przetarg został unieważniony, ponieważ złożone oferty przekraczały przeznaczony na ten cel budżet.

Na terenie Gminy Radzymin istnieją już trzy parkingu P+R: przy alei Jana Pawła II przed halą ROKIS, przy ulicy Wyszyńskiego w Radzyminie oraz przy ulicy Żeromskiego w Słupnie. W sumie oferują 98 miejsc parkingowych dla aut i 106 dla rowerów. Koszt budowy wyniósł ok. 1 mln złotych, z czego 800 tys. gmina Radzymin pozyskała ze środków zewnętrznych w ramach programu ZIT WOF – Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Terytorialnego.

Komentarze