Ułatwienia dla niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim, fot: powiat-wolominski.pl

Powiat Wołomiński otrzymał dofinansowanie z PFRON na likwidację barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej i szkołach.

Starosta Adam Lubiak wspólnie z Wicestarostą Robertem Szydlikiem oraz Skarbnik Jadwigą Tomasiewicz podpisali w poniedziałek w siedzibie PFRON w Warszawie umowę na dofinansowanie projektów w ramach realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Pozyskane środki zostaną wykorzystane na likwidację barier w urzędach oraz placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania:

W ramach dotacji:

– zostanie wybudowana winda przystosowana do ruchu osób niepełnosprawnych w ZSS w
Wołominie, co pozwoli połączyć budynki szkoły i sali gimnastycznej, eliminując konieczność korzystania z szatni i opuszczania budynku przez uczniów w celu udania się na zajęcia w Sali gimnastycznej.

– nastąpi przebudowa i wyposażenie w drzwi automatyczne jednego z wejść do budynku Starostwa przy ul. Legionów (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie).

– wykonane zostanie oznakowanie kontrastowe na schodach zewnętrznych i wewnętrznych oraz drzwiach wejściowych w budynkach Starostwa przy ul. Prądzyńskiego, Powstańców i Kobyłkowskiej, zwiększającej bezpieczeństwo osób niewidomych i niedowidzących.
Łączna wartość projektów wynosi 287 212,90 zł.

Komentarze