Sprzedaż alkoholu, fot: fotolia.com

Poproszę o dwa piwa – gdy takie zdanie pada z ust dorosłego, nie ma potrzeby go legitymować. Co jednak, gdy taką prośbę składa osoba, która prawdopodobnie nie skończyła 18 roku życia? Obowiązkiem sprzedającego jest sprawdzenia wieku kupującego.

Jak wygląda to w Markach? Odpowiedzi udzieliło dwuetapowe badanie z wykorzystaniem metody „Mystery Shopping”, realizowane w ramach „Diagnozy rozmiarów zjawiska sprzedaży napojów alkoholowych osobom niepełnoletnim w punktach sprzedaży na terenie Miasta Marki”. Za pośrednictwem wyspecjalizowanej firmy jesienią audytorzy prześwietli 75 punktów sprzedaży. O zakup alkoholu prosiła osoba, która nie wyglądała na pełnoletnią.

35 sklepów wypadło w audycie pozytywnie (po dwukrotnym badaniu), prosząc o dokument potwierdzający wiek kupującego. Ich przedstawiciele otrzymają certyfikat odpowiedzialnego sklepu. Te placówki, które nie zdały testu, otrzymają list interwencyjny, przypominający o regulacjach prawnych i konsekwencjach ich łamania.

Wszystkich bez wyjątku serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie, na którym zostaną zaprezentowane wyniki badania. Odbędzie się 10 grudnia w godz. 11:00 – 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Marki.

źródło: marki.pl

Komentarze