Centrum Radzymina, fot: radzymin.pl

Urząd Gminy Radzymin zachęca wszystkich mieszkańców gminy do skorzystania z nowego wzorca tablic adresowych z numeracją domów. Dzięki temu gmina będzie stopniowo ujednolicać wygląd tablic adresowych i popularyzować niebiesko-żółte barwy radzymińskiej flagi.

Zalecany wzorzec został wprowadzony zarządzeniem Burmistrza Radzymina. Jest on ogólnodostępny dla wszystkich właścicieli i zarządców posesji na terenie Gminy Radzymin oraz dla wykonawców tablic, którym właściciele powierzą ich wykonanie.

We wzorcu tablic adresowych zastosowano żółto-niebieskie barwy flagi Radzymina oraz czcionkę Lato:

Powyższe przykłady ilustrują, jak wykonać tablicę dla różnych typów numeracji budynku. Na tablicy na górze umieszczamy nazwę ulicy, a na barwnym pasie na dole – nazwę miejscowości. W przypadku miejscowości, gdzie nie ma nazw ulic, jak np. Rżyska, na grafitowym polu umieszczamy tylko numer porządkowy budynku.

Wskazówki odnośnie wykonania i umieszczenia tablicy adresowej:

Tablicę należy sporządzić z trwałych materiałów. Należy ją umieścić na fasadzie budynku w miejscu, które jest najlepiej widoczne od strony ulicy, od której jest nadany numer porządkowy. W miarę możliwości tablica powinna być umieszczona w pobliżu głównego wejścia do budynku.

Wielkość tablicy powinna być uzależniona od wielkości budynku i charakteru najbliższego otoczenia. Powierzchnia wokół tablicy powinna być wolna od nośników reklamowych w odległości co najmniej 1 m od jej krawędzi.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany do jego właściwego oznakowania w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeracji nieruchomości.

Więcej informacji nt. przygotowania tablic, a także odpowiednie pliki graficzne, są dostępne w sekcji “Dla Mieszkańców” w artykule “Tablice adresowe z numeracją domów – wzór“.

źródło: radzymin.pl

Komentarze