Szkoły z kontenerów – tymczasowe, ale nie prowizoryczne

Trwają prace wykończeniowe Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach. 3 września uczniowie pójdą do szkoły powiększonej o 10 sal lekcyjnych i szatnię.

Półmetek wakacji za nami. W sklepach pojawił się już szkolny asortyment. To znak nieuchronnie zbliżającego się nowego roku szkolnego, drugiego roku obowiązywania reformy edukacji, zgodnie z którą każda dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa stała się szkołą ośmioletnią obejmującą klasy I–VIII.

Co prawda kontrowersje dotyczące zmiany już okrzepły, nie zmieniło się jednak jedno: w 2018/19 do szkół podstawowych, podobnie jak w ubiegłym roku, uczęszczać będzie większa liczba uczniów niż przed wprowadzeniem zmian. Za zapewnienie odpowiednich warunków nauczania odpowiadają jednostki samorządu terytorialnego, które starając się nie dopuścić do przepełnienia budynków oświatowych, coraz częściej korzystają z rozwiązań budownictwa modułowego.

Zalety zastosowania rozwiązań budownictwa modułowego

Przede wszystkim chodzi o szybkość budowy, relatywnie niskie koszty, a także skalowalność – możliwość dowolnego zmniejszania i zwiększania obiektów. Duże znaczenie ma również pełna rekonfigurowalność obiektów, co umożliwia dowolne kształtowanie przestrzeni wewnętrznych oraz fakt, że można użytkować je zarówno długookresowo, jak i tymczasowo.

Technologia modułowa pozwala również na prowadzenie prac budowlanych przez cały rok, bez względu na temperaturę. Dodatkowo budynki modułowe są w pełni bezpieczne. Można je szybko zbudować, a następnie zdemontować – w całości lub częściowo – jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. Co ważne, istnieje możliwość zróżnicowanego finansowania obiektów wznoszonych taką techniką. A jest to szczególnie istotne dla samorządów, które zwykle dysponują ograniczonymi środkami na inwestycje. Z tego powodu wiele szkół i przedszkoli modułowych użytkowanych jest w ramach najmu.

– Nasze budynki modułowe spełniają rygorystyczne wymogi dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego, izolacji termicznej czy dostępności dla niepełnosprawnych – mówi Jacek Staniszewski, dyrektor zarządzający Algeco Polska. I dodaje: – obiekty oświatowe zbudowane w tej technologii można zarówno szybko zdemontować lub zmniejszyć, jak również powiększyć, dopasowując do aktualnej liczby uczniów. To nasz wyróżnik. Tak dużej elastyczności i szybkości realizacji nie daje bowiem budownictwo konwencjonalne.

Modułowa placówka oświatowa w Ząbkach

Na skorzystanie z rozwiązań modułowych zdecydowały się m.in. władze Ząbek, które ze względu na dynamiczny przyrost liczby mieszkańców (61,2% w latach 2002-2017) oraz specyficzną strukturę demograficzną mieszkańców: wiek przedprodukcyjny (17 lat i mniej) – 24,3%, wiek produkcyjny – 63,9 %, wiek poprodukcyjny – 11,8% (analogicznie dane dla Polski: 18,2%, 63,4%, 18,4%), postawiły na rozbudowę istniejącej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach o przestrzeń składającą się 61 kontenerów modułowych.

Budynek będzie miał dwie kondygnacje, na parterze znajdować się będą: szatnie oraz 4 sale lekcyjne, na pierwszym piętrze: 6 sal lekcyjnych.
– W tej chwili na budowie trwają prace związane z podłączaniem kanalizacji i prądu oraz wykończaniem pomieszczeń. 3 września szkoła będzie w pełni gotowa na przyjęcie uczniów – mówi Krzysztof Czerwiński, dyrektor warszawskiego oddziału Algeco Polska – Budynek służyć będzie dzieciom przez co najmniej dwa najbliższe lata – umowa najmu podpisana została na 24 miesiące.

Rozwiązania szyte na miarę

Dynamika zmian w organizacji działalności oświatowej oraz demografii powodują trudności w długoterminowym planowaniu inwestycji oświatowych.
– Co najmniej od kilku lat obserwujemy coraz większe zainteresowanie budownictwem modułowym ze strony samorządów. Lokalne władze w zastosowaniu tej technologii dostrzegły szanse na rozwiązanie problemów powstałych na skutek zbyt małej liczby miejsc w żłobkach, przedszkolach czy szkołach. Skutecznie wykorzystujemy sprzyjającą koniunkturę oferując budynki komfortowe, bezpieczne, a także całkowicie dopasowane do potrzeb naszych klientów – mówi Jacek Staniszewski, dyrektor zarządzający Algeco Polska.

Komentarze