Środki zewnętrzne szansą na inwestycje w Kobyłce, fot: kobylka.pl

W poniedziałek w Urzędzie Miasta Kobyłka rozmawiano na temat pozyskiwania środków zewnętrznych z budżetu Województwa Mazowieckiego i możliwościach szerokiej współpracy pomiędzy samorządami – gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

W spotkaniu Burmistrz Edyty Zbieć i Zastępcy Burmistrza Grzegorza Świętoreckiego z zaproszonymi gośćmi wzięła udział przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego, Bożena Żelazowska, która przedstawiła szerokie możliwości uzyskiwania przeróżnych dotacji dla podwarszawskich miejscowości.

Dla Kobyłki, która ma niewielki budżet inwestycyjny (nieco ponad 27 mln zł) zdobywanie dotacji i dofinansowań jest szansą na realizację wielu inwestycji. Na robocze spotkanie zostali zaproszeni dyrektorzy szkół, przedszkoli, innych jednostek organizacyjnych miasta, przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej, organizacji pozarządowych i seniorzy. Rozmawiano o trwających inwestycjach w mieście, zarówno infrastrukturalnych, jak i działaniach, które wzmacniają możliwości udziału mieszkańców w różnych wydarzeniach kulturalnych.

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale również ważne w regionie festiwale, takie jak np. Perła Baroku korzystają z przeróżnych form dofinansowania. Niebawem Kobyłka złoży wniosek o dofinansowanie w wysokości 10 tys. zł do samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach współorganizacji przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego Mazowiecki Festiwal Harmonistów. O Festiwalu mówiła Burmistrz Edyta Zbieć, przypominając, że po sześciu edycjach w Wołominie (od 2013 roku) Festiwal Harmonistów razem z prowadzącym, Adamem Strugiem przenosi się do Kobyłki. W niedzielę 24 listopada będzie miał miejsce pierwszy Festiwal w Kobyłce, w Miejskim Ośrodku Kultury, na który już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Festiwal Harmonistów jest popularnym i rozpoznawalnym wydarzeniem w środowisku muzyków tradycyjnych, nie tylko na Mazowszu, ale na arenie ogólnopolskiej. Festiwal to przedsięwzięcie niekomercyjne, nastawione na wspólne świętowanie i doświadczanie muzyki. Główną ideą imprezy jest promocja muzyki tradycyjnej, a przede wszystkim prezentacja muzyków z Mazowsza, grających na harmonii, choć nie tylko. O jej popularności świadczą tłumy widzów, słuchaczy, którzy od lat uczestniczą w Festiwalu Harmonistów.

Zastępca Burmistrza Grzegorz Świętorecki przedstawił pokrótce trwające i zakończone niedawno inwestycje w Kobyłce. Mówił o pracach drogowych – przy ul. Ejtnera, Marmo, Sikorskiego, Granicznej, Czereśniowej, w okolicach stacji PKP Kobyłka Ossów. To inwestycje, które mają podnieść komfort życia mieszkańców – budowy nowych ulic, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, parkingów czy nowe nakładki asfaltowe. Większość z tych prac zakończy się jeszcze w tym roku. Na wiele z nich Urząd Miasta uzyskał wysokie dofinansowania, sięgające 80-85% całości inwestycji.

Bożena Żelazowska, przewodnicząca Komisji Promocji Województwa Mazowieckiego i Współpracy Zagranicznej, wiceprzewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego przedstawiła wiele możliwości uzyskania dofinansowań. Zapewniła, że dla Samorządu Województwa Mazowieckiego rozwój ośmiu powiatów wokół Warszawy jest niezwykle istotny. Poinformowała, że często spotyka się z mieszkańcami i samorządowcami z miast podwarszawskich i zadeklarowała współpracę z władzami Kobyłki – również w temacie dotacji, o jaką ubiega się Miasto w ramach programu „Instrument wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego”. Wniosek o dofinansowanie dotyczy realizacji budowy drogi łączącej ul. Marecką z projektowanym wiaduktem przez tory kolejowe w rejonie PKP Kobyłka Ossów.

Bożena Żelazowska zachęciła również organizacje pozarządowe i dyrektorów jednostek organizacyjnych do śledzenia strony internetowej Województwa po to, aby na bieżąco korzystać z ogłaszanych konkursów na działania kulturalne oraz działania związane ze sportem. Mówiła również o możliwościach dla ochotniczych straży pożarnych (właśnie z budżetu Województwa Mazowieckiego OSP w Kobyłce uzyskała niedawno 100 tys. dofinansowania na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego), doradzała, w jaki sposób składać wnioski i z kim się konsultować. Przedstawicielka Marszałka Województwa Mazowieckiego zwróciła się również do seniorów i dyrektorów szkół i przedszkoli przedstawiając informacje na temat instytucji kultury będących w zarządzie Województwa i możliwościach odwiedzenia ich w ramach poszerzania wiedzy o regionie. Zadeklarowała również pomoc i zachęciła do bezpośredniego kontaktu.

Komentarze