Roboty drogowe, fot: Countrypixel/fotolia.com

Powiat Wołomiński otrzymał kolejne rządowe wsparcie na realizację zadań inwestycyjnych poprawiających jakość życia i bezpieczeństwo mieszkańców.

Właśnie została opublikowana lista projektów objętych dofinansowaniem, znalazły się na niej inwestycje powiatowe:

✔ Rozbudowa drogi powiatowej nr 4312W na odcinku od ronda w Zagościńcu na połączeniu ul.100-lecia, Podmiejskiej, Szkolnej do ul. Boryny w Helenowie gm. Wołomin – długość odcinka 2,888 km. Koszt 16,6 mln złotych w latach 2019-2021;

✔ Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 4314W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634 w Wołomin do miejscowości Ręczaje Polskie w Gmina Poświętne – długość odcinka 7,618 km. Koszt 26,6 mln złotych w latach 2019-2021;

✔ Rozbudowa dróg powiatowych nr 4359W ul. Wileńskiej w Wołomin, nr 4304W ul. Szkolnej w Słupnie, Gmina Radzymin, nr 4352W ul. Mareckiej w Miasto Kobyłka – długość odcinka 1,79 km. Koszt inwestycji na kwotę ok. 12,4 mln złotych. Realizacja nastąpi do końca 2019 roku.

Jednostki samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zakwalifikowane do realizacji w ramach FDS, otrzymają dofinansowanie zadania w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych zadania. I właśnie takie dofinansowanie otrzymały projekty zgłoszone przez Powiat Wołomiński.

Z terenu naszego Powiatu dofinansowanie otrzymały również gminy: Miasto Ząbki, Miasto Kobyłka, Miasto Marki, Urząd Gminy Dąbrówka, Gmina Tłuszcz, Strona Gminy Jadów, Gmina Klembów.

Komentarze