Ścieżka rowerowa, fot: fotolia.com

Wiceburmistrz Radzymina Jarosław Grenda podpisał na początku lipca umowę z firmą P&K Jaczewscy Jaczewski Paweł na przebudowę ulicy Wołomińskiej.

Oprócz ścieżki rowerowej powstanie także odwodnienie wraz z infrastrukturą techniczną oraz chodnik. Prace potrwają do lipca 2019 roku, a wartość podpisanej umowy wynosi ponad 3 mln złotych, z czego 1,3 mln będzie pochodziło z dofinansowania unijnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Okręgu Funkcjonalnego.

Ścieżka rowerowa o długości blisko kilometra powstanie wzdłuż ul. Wołomińskiej od skrzyżowania z ul. Korczaka do połączenia z nowym rondem w miejscu dawnego wiaduktu nad starą trasą S8. Obok ścieżki asfaltowej powstanie także chodnik z kostki betonowej, przejścia dla pieszych z oświetleniem i zatoki autobusowe. Wybudowane zostaną zjazdy do posesji oraz fragmenty jezdni we włączeniach dróg bocznych i w punktach budowy kanalizacji deszczowej.

Oprócz prac drogowych wykonawca zbuduje odwodnienie wraz z infrastrukturą techniczną i przeprowadzi prace przy przebudowie sieci wodociągowej, telekomunikacyjnej, energetycznej oraz kolidujących przyłączy kanalizacji sanitarnej do posesji. Odtworzone zostaną także tereny zielone wzdłuż ścieżki. Wykonawca opracuje też w porozumieniu z Gminą Radzymin nową organizację ruchu i wykona odpowiednie oznakowania.

– Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Wołomińskiej oraz jej kompleksowa modernizacja jest w olbrzymiej części finansowana ze środków unijnych pozyskanych w ramach programu ZIT WOF – powiedział wiceburmistrz Radzymina Jarosław Grenda. – Razem z sześcioma gminami, czyli Markami, Zielonką, Kobyłką, Nieporętem oraz Ząbkami i Wołominem stworzyliśmy wspólny projekt budowy sieci ścieżek rowerowych. Projekt dostał unijne dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, z czego na Radzymin dostaliśmy ponad 10 mln złotych.

Rozpoczyna się budowa ścieżki rowerowej na ul. Wołomińskiej w Radzyminie, fot: radzymin.pl

W ramach dofinansowania do projektu pod nazwą „Rozwój zintegrowanej sieci dróg rowerowych na terenie gmin: Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF” powstanie także druga trasa rowerowa wraz z chodnikiem i odwodnieniem, która będzie biegła wzdłuż al. Jana Pawła II od Radzymina w kierunku Marek – tj. od ulicy Maczka do ul. Sikorskiego oraz dalej wzdłuż przebiegu dawnej trasy S8 w Cegielni i Słupnie do granicy z miastem Marki (długość ok. 5,7 km).

Gmina Radzymin przygotowuje się obecnie do ogłoszenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, który wyłoni wykonawcę tego odcinka sieci tras rowerowych. Sieć ciągów pieszo-rowerowych w Gminie Radzymin stale się powiększa. Obok planów budowy ścieżek w ul. Wołomińskiej i al. Jana Pawła II w Gminie Radzymin powstały już ścieżki wzdłuż ulicy Maczka, ul. Weteranów (do przejazdu kolejowego) oraz ciągu ulic Żeligowskiego, Traugutta, Strzelców Grodzieńskich i Mickiewicza.

Trwa budowa ścieżek wzdłuż ulic Konopnickiej i Szkolnej oraz na kolejnym odcinku ul. Weteranów od przejazdu kolejowego do granicy z Gminą Nieporęt. Tworzona sieć ścieżek rowerowych na obszarze Gminy Radzymin jest zintegrowana z system tras rowerowych aglomeracji warszawskiej w ramach projektu ZIT WOF.

Komentarze