Przygotowania do jubileuszu Zielonki

Zbliża się szczególny, okrągły jubileusz związany z Zielonką. W nadchodzącym 2020 roku minie 60-lecie nadania praw miejskich Gminie Zielonka.

Obecnie miasto przystępuje do prac koncepcyjnych nad programem jubileuszowym.

– Chcemy, by kalendarz wydarzeń związanych z 60-leciem Zielonki, odzwierciedlał potrzeby, pomysły i sugestie naszych mieszkańców, w szczególności w zakresie częstotliwości i rodzaju planowanych przedsięwzięć. Taki efekt można osiągnąć jedynie poprzez partycypacyjne metody pracy, z udziałem licznego grona przedstawicieli społeczności oraz instytucji, organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, placówek oświatowych i parafii z terenu Miasta – czytamy na stronie Urzędu Miasta Zielonka

Zostanie powołany Komitet Organizacyjny Obchodów 60-lecia Nadania Praw Miejskich Gminie Zielonka, którego zadaniem będzie opracowanie jubileuszowego programu oraz skoordynowanie przebiegu obchodów. Pierwsze spotkanie informacyjne dotyczące działań zmierzających do powołania Komitetu odbędzie się w czwartek 5 września, w godz. 18.00 – 20.00, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zielonka.

Zapraszamy Państwa do udziału w spotkaniu, w trakcie którego, z grona uczestników wybrany zostanie skład Komitetu.

Komentarze