Ulica Cmentarna w Markach, fot: marki.pl

Niedawno informowaliśmy o dofinansowaniu, jakie Miasto Marki otrzymało z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Na modernizację łącznika Klonowej i przedłużenia Cmentarnej trafi z zewnętrznego źródła około 1 mln zł.

Prace przy Klonowej dobiegają końca. Wczoraj został ogłoszony przetarg na rozbudowę ulicy Cmentarnej. Obecnie między cmentarzem a drogą wojewódzką 631 jest to droga gruntowa. Po rozbudowie uzyska nawierzchnię asfaltową. Ponadto powstaną: rów odwadniający oraz chodnik. Inwestycja poprawi komunikację w tym rejonie Strugi.

Na oferty wykonawców miasto czeka do 24 września. O wyborze zdecydują dwa kryteria: cena oraz okres gwarancji i rękojmi.

Przetarg na rozbudowę ulicy cmentarnej w Markach, © autorzy OpenStreetMap
Komentarze