Pałac w Woli Rasztowskiej, fot: klembow.pl

W ubiegłym tygodniu został ogłoszony przetarg dotyczący Renowacji i adaptacji piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej.

Przetarg podzielony został na dwa etapy:

Etap I: Renowacja i adaptacja piwnic Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej. Zakres robót dla całego założenia budowlanego obejmuje roboty budowlane rozbiórkowe, wykonanie nadproży, schodów żelbetowych, instalacji, posadzek oraz ścianek działowych i ażurowych. Termin składania ofert upływa 8 sierpnia o godz. 12:00. Szczegółowe informacje znajdziemy w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej  link.

Etap II: Rewitalizacja parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej. Zakres robót dla całego założenia budowlanego obejmuje rewitalizację zieleni, meliorację stawów, budowę ogrodzenia zewnętrznego i parkingu oraz oświetlenia parkowego. Termin składania ofert upływa 14 sierpnia o godz. 12:00 Szczegółowe informacje znajdują się w gminnym Biuletynie Informacji Publicznej link.

źródło: klembow.pl

Komentarze