Obwodnica Marek, fot: WWL24

Badania poziomu hałasu, przeprowadzone na terenie gminy Radzymin w pobliżu trasy S8 na początku września wykazały przekroczenia norm hałasu.

O wynikach badań Gmina Radzymin poinformowała Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Na tej podstawie powinny być podjęte działania, których celem jest rozwiązanie problemu dokuczliwego hałasu w pobliżu obwodnicy Marek.

Od stycznia br., wkrótce po otwarciu obwodnicy Marek, władze gminy Radzymin interweniowały w GDDKiA, WIOŚ, Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym w Wołominie i Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie dokuczliwości hałasu dla okolicznych mieszkańców. Rada Miejska w Radzyminie przyjęła w styczniu br. roku uchwałę z apelem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad o podjęcie natychmiastowych działań w celu zminimalizowania uciążliwości związanych z nadmierną emisją hałasu. Wiosną odbyło się kilka spotkań roboczych i informacyjnych w gronie zainteresowanych instytucji i samorządów. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadził też punktowe badania hałasu. Jednak aby doprowadzić do efektywnego rozwiązania problemu niezbędne były kolejne pomiary poziomu hałasu.

Profesjonalne badania hałasu na zlecenie Gminy Radzymin zostały wykonane w dniach 6-14 września 2018 r. w dwóch lokalizacjach – w Ciemnem przy ul. Magicznej i w Dybowie Kolonii przy ul. Majowej. Te dwa miejsca pomiarowe oddają zagrożenie hałasem na całym przebiegu trasy S8 przez teren gminy Radzymin, tj. przez miejscowości Ciemne, Dybów Kolonia, Nadma i Nowy Janków.

Poziom hałasu był przekroczony o od 0,2 dB do 6,1 dB względem norm, które są określone rozporządzeniu Ministra Środowiska z dn. 14 czerwca 2007 r. Zgodnie z rozporządzeniem dopuszczalny poziom hałasu dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi do 61 dB w dzień i 56 dB w nocy. Wielu samorządowców i specjalistów uznaje te normy za zbyt łagodne wobec uciążliwości hałasu, jaki powoduje ruch samochodowy.

Badania wykonało certyfikowane Laboratorium Badawcze Svantek. Poziom hałasu i natężenie ruchu pojazdów na drodze ekspresowej S8 były mierzone na przestrzeni tygodnia w sposób ciągły przez całą dobę. Podczas pomiarów odnotowano następujące przekroczenia:

07.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 4,7 dB; w PP2 w porze dnia 0,2 dB w porze nocy 4,0 dB,
08.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 0,8 dB; w PP2 w porze dnia 0,7 dB w porze nocy 2,9 dB,
10.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 1,0 dB; w PP2 w porze nocy 1,5 dB,
11.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 4,9 dB; w PP2 w porze dnia 1,7 dB w porze nocy, 5,9 dB,
12.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 1,5 dB; w PP2 w porze dnia 1,6 dB w porze nocy 6,1 dB,
13.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 1,2 dB; w PP2 w porze nocy 0,8 dB,
14.09.2018 r. w PP1 w porze nocy 0,9 dB; w PP2 w porze nocy 1,9 dB,

gdzie PP1 to punkt pomiarowy nr 1 w Dybowie Kolonii przy ul. Majowej, a PP2 – punkt pomiarowy nr 2 przy ul. Magicznej w Ciemnem.

Gmina Radzymin ściśle współpracuje w powyższych sprawach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego i Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, i będzie nadal intensywnie zabiegać o to, aby doprowadzić do skutecznego rozwiązania problemu hałasu na terenie gminy. Obecnie dla Urzędu Marszałkowskiego przygotowywane są dane nt. faktycznego zagospodarowania terenów przyległych do trasy S8, gdyż to właśnie Marszałek Województwa Mazowieckiego jest instytucją władną wydać decyzję o zwiększeniu ochrony przed hałasem, taką jak np. decyzja o dobudowaniu ekranów lub o zastosowaniu innych środków, ograniczających oddziaływanie akustyczne.

źródło: radzymin.pl

Komentarze