Program Nauki Zachowania w zielonkowskiej "Czwórce", fot: Domena publiczna

W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 4 w Zielonce uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych, w ramach Programu Nauki Zachowania.

“Czwórka” znalazła się w grupie dwudziestu szkół w Polsce, których nauczyciele mieli okazję potrenować z ekspertem umiejętności wychowawcze.

Realizacja programu PNZ ma na celu poprawę funkcjonowania uczniów na lekcjach i w grupie rówieśniczej. Program opiera się na rozwijaniu miękkich kompetencji dorosłych i ich intensywnym wykorzystaniu do wspierania uczniów, poprzez położenie akcentu na ich autonomię.

Autonomia oparta powinna być na dawaniu możliwości popełniania błędów i poszukiwania nowych rozwiązań/strategii, dzięki którym można się uczyć oraz realizować swoje potrzeby i cele życiowe w sposób społecznie akceptowany (http://www.programnaukizachowania.pl)

Komentarze