Program "Dobry Start" w Markach - vademecum mieszkańca

Wnioski w sprawie nowego świadczenia “Dobry Start” będzie można składać od 1 lipca przez stronę Ministerstwa Rodziny.

Już niebawem Ośrodek Pomocy Społecznej w Markach będzie przyznawał i wypłacał nowe świadczenie pieniężne. 300 złotych – tyle wynosi wypłata na „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody.

Komu przysługuje?
Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek do Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach – Dział Świadczeń przy ul. Lisa Kuli 5A.

Terminy składania wniosków?
Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Terminy wypłaty:
W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny otrzymają wyprawkę nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie dwa miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Program “Dobry Start” w Markach – vademecum mieszkańca

W przypadku przyznania świadczenie OPS nie będzie wydawać i doręczać decyzji administracyjnych, a jedynie informację m.in drogą mailową. Świadczenie „Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

OPS w Markach

Komentarze