Prace rewitalizacyjne przy skwerze Armii Krajowej, fot: zielonka.pl

Na skwerze Armii Krajowej w Zielonce trwają prace przy realizacji projektu rewitalizacji miejsc zieleni. Skwer AK to pierwsze z kilku miejsc w przestrzeni publicznej, które zyska odświeżony wygląd.

Projekt pt. „Poprawa jakości przestrzeni publicznej oraz środowiska miejskiego w Zielonce poprzez kompleksowy rozwój terenów zieleni” obejmuje zadania ukierunkowane na wzbogacenie i zharmonizowanie zieleni miejskiej na terenie Miasta Zielonka, jak również zagospodarowania zielonej przestrzeni publicznej tak, aby była przyjaznym miejscem rekreacji i integracji mieszkańców.

Zakres projektu to konkretne działania w zakresie zagospodarowania zielenią ogólnodostępnych terenów miejskich w Zielonce. Skwer AK to pierwsze z miejsc, które zyska nowy wygląd.

Aktualnie trwają postępowania przetargowe na zagospodarowanie terenu Glinianek oraz miejsca rekreacji przy dawnym koszarowcu wzdłuż ul. Wojska Polskiego.

Komentarze