Powiatowy finał VII edycji konkursu "Policjanci są wśród nas"

Powiatowy finał VII edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” został rozstrzygnięty. Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie do rywalizacji przystąpiło 7 drużyn ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego. Wszyscy uczestnicy wykazali się bardzo dużą wiedzą, o czym świadczyły osiągnięte wyniki. Teraz zwycięska drużyna ze Szkoły Podstawowej w Czarnej będzie reprezentować nasz powiat na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w KSP.

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 7 w Wołominie 7 trzyosobowych drużyn ze szkół podstawowych powiatu wołomińskiego przystąpiło do etapu powiatowego VII edycji konkursu „Policjanci są wśród nas” Uczniowie w tym etapie konkursu rozwiązywali testu wiedzy z zakresu służby policyjnej. Test składał się z 20 pytań i zadań, wśród których były min. pytania o ogólnopolskie numery telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży, , prawidłowy sposób przechodzenia przez jezdnię, zachowania świadczące o stosowaniu cyberprzemocy, bezpieczeństwo nad wodą czy pomoc poszkodowanym w wypadku. Nie zabrakło również pytań dotyczących funkcjonowania Policji w tym o nazwę policjanta, który opiekuje się miejscem w którym mieszkamy. Wszyscy uczestnicy konkursu uczestniczyli dodatkowo w teście sprawnościowym, po którym jury zsumowało punkty z obu konkurencji, co pozwoliło na wyłonienie zwycięskiej drużyny.

Wszystkie drużyny biorące udział otrzymały pamiątkowe dyplomu. Zwycięska drużyna będzie reprezentować powiat wołomiński w etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim, który odbędzie się w KSP.

Powiatowy finał VII edycji konkursu “Policjanci są wśród nas”

Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta w Wołominie zwycięzcom oraz pamiątkowe dyplomy uczestnikom konkursu wręczył Komendant Powiatowego Policji w Wołominie podinspektor dr Marek Ujazda w asyście naczelnik Wydziału Prewencji KPP Wołomin nadkom. dr Mariusza Pawlaka oraz Sekretarz Miasta Wołomin Pani Małgorzata Izdebska.

Podziękowania kierujemy też do dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Wołominie Pani Anety Stańczak oraz nauczycieli i pedagogów za pomoc w organizacji konkursu.

Powiatowy finał VII edycji konkursu “Policjanci są wśród nas”

Wyniki konkursu:

I miejsce – Szkoła Podstawowa w Czarnej – liczba uzyskana przez drużynę punktów łącznie: 63,5

Drużyna w składzie :
Paulina Cygas
Martyna Tatarek
Michał Wejda

II miejsce z liczbą punktów łączną: 59 zajęła:

Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie
Drużyna w składzie:
Maja Fronczyk
Kinga Kupiec
Jan Demzała

III miejsce z liczbą punktów łączną 58,5 zajęła:

Szkoła Podstawowa w Leśniakowiźnie w składzie :
Danuta Rek
Grzegorz Gryz
Magdalena Waś

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powiatowy finał VII edycji konkursu “Policjanci są wśród nas”
Komentarze