Wywóz odpadów, fot: fotolia.com

Gmina Radzymin i firma Imperf doszły do porozumienia w sprawie odbioru odpadów w lutym i w marcu 2019 r.

Koszty dla gminy za odbiór odpadów w pierwszych miesiącach roku 2019 wzrosną, lecz śmiecie będą odbierane zgodnie z harmonogramem. Opłaty dla mieszkańców za odbiór śmieci na razie pozostają niezmienione.

Wcześniej Imperf chciał wstrzymać odbiór odpadów od 1 lutego, powołując się na znaczny wzrost kosztów odbioru przez regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych i problemy z gospodarką odpadami w województwie mazowieckim, co jest związane m.in. z uchyleniem przez Ministra Środowiska pozwoleń na funkcjonowanie kilku regionalnym instalacjom przetwarzania odpadów komunalnych w rejonie warszawskim. Firma zdecydowała się na ten krok, mimo że umowa z gminą Radzymin obowiązuje do 31 marca 2019 r.

Podczas gminnych negocjacji z firmą Imperf oceniono, że korzystniejszym dla mieszkańców rozwiązaniem jest ugoda z firmą i zapewnienie ciągłości usług odbioru odpadów, nawet jeśli koszty wzrosną, niż wejście na drogę sądową, co w obecnych warunkach rynkowych może spowodować jeszcze wyższe wydatki po stronie gminy. Cena, jaką gmina zapłaci za odbiór odpadów w okresie styczeń-marzec, jest wyższa o ok. 35%.

Na odbiór odpadów w okresie kwiecień-grudzień 2019 Gmina Radzymin ogłosiła przetarg jeszcze w październiku ub. roku i w wyniku tego postępowania dowiemy się, jakie są oferowane przez rynek ceny za odbiór odpadów. Wyniki tego przetargu będą miały kluczowe znaczenie dla przyszłej wysokości opłat za odbiór odpadów w Radzyminie. Do czasu stosownej decyzji Rady Miejskiej w Radzyminie stawki dla mieszkańców pozostają bez zmian.

Podwyżki opłat za śmiecie na Mazowszu i w całej Polsce

Z podwyżkami opłat za odbiór śmieci i rosnącymi kosztami gospodarki odpadami ma do czynienia cały region aglomeracji warszawskiej i wiele innych regionów Polski. Poniżej podajemy przykłady sytuacji w niektórych podwarszawskich gminach i miesięcznych stawek za odbiór odpadów w przypadku segregacji oraz odpadów zmieszanych:

Radzymin – stawki od 01.01.2019 za osobę w gosp. domowym: 14 zł (segregacja) / 28 zł (odpady zmieszane), otwarcie ofert w przetargu na odbiór odpadów od 1 kwietnia br. nastąpi 29.01.2019.

Nieporęt – stawki od 01.01.2019 za osobę w gosp. domowym: 18 zł / 40 zł. Na przełomie grudnia 2018 i stycznia 2019 w gminie Nieporęt dostawca odbioru śmieci wypowiedział umowę odbioru, podobnie jak w Radzyminie, a następnie zawarto 3-miesięczne porozumienie. Nowe postępowanie przetargowe w trakcie.

Wołomin: gmina ma własną spółkę komunalną i własne składowisko odpadów, lecz decyzją Rady Miejskiej w Wołominie od 1 marca br. nastąpi podwyżka opłat na 13 zł / 26 zł za osobę (dotychczas: 7 zł / 15 zł).

Marki – 8 zł / 17 zł, ale podobnie jak w Radzyminie od początku roku odbiorca odpadów odbiera je na zmienionych warunkach, wyższych niż dotychczas, a 31 stycznia br. Marki otwierają oferty w przetargu, co zdecyduje o wysokości opłat w kolejnych miesiącach.

Kobyłka – 12 zł / 24 zł, lecz podobnie jak w Radzyminie firma Imperf wypowiedziała miastu umowę, po czym zawarto porozumienie i koszty odbioru odpadów znacząco wzrosły. Kobyłka jest w trakcie przygotowania nowego przetargu na odbiór odpadów.

Ząbki – wzrost stawek od gospodarstwa domowego (niezależnie od ilości osób) od 1 marca 2019 do: 68 zł (segregacja) / 136 zł (odpady zmieszane). Do tej pory mieszkańcy Ząbek płacili odpowiednio 36 i 72 zł.

Opłaty wzrastają także w okolicznych gminach, które należały do innych niż warszawski regionów odbioru odpadów, np. w Wieliszewie czy Klembowie. W Wieliszewie (region płocki) od 1 lutego br. będą obowiązywać stawki 19 i 40 zł mies. za osobę, odpowiednio dla segregacji i odpadów zmieszanych. Klembów (region ostrołęcko-siedlecki) podniósł od stycznia stawki do 13 i 26 zł.

Po zachodniej stronie Warszawy ceny podniosły m.in. Grójec i gminy należące do grójeckiego Związku Międzygminnego Natura – od 1 grudnia 2018 r. mieszkańcy płacą odpowiednio 21 i 32 zł (wcześniej 10 i 15 zł). Grodzisk Mazowiecki podnosi ceny od 1 lutego 2019 r. do 19 i 29 zł. Inny przykład to gmina Góra Kalwaria, która w grudniu ub. r. unieważniła przetarg na odbiór odpadów, gdyż symulacje wskazywały na wzrost cen dla mieszkańców o ponad 100% do przeszło 30 i 50 zł na osobę. W styczniu Góra Kalwaria rozpisała kolejny przetarg, którego wyniki nie są jeszcze znane.

Wzrost cen za odbiór odpadów nastąpił także w wielu większych miastach lub został w nich zapowiedziany, jak np. w Warszawie, Łodzi, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Gdyni czy Bydgoszczy. W analizach tej sytuacji wskazuje się na rosnącą opłatę środowiskową dla RIPOK-ów za składowanie odpadów, zmieniające się przepisy segregacji odpadów, ale także na stale rosnącą ilość odpadów, która wzrasta wraz z konsumpcją i coraz większą ilością opakowań.

źródło: radzymin.pl

Komentarze