Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych podpisał umowę z firma TRAKT Sp. z o.o. Sp. k., na zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych umożliwiających budowę wiaduktu drogowego w ciągu ul. Chełmżyńskiej w Warszawie, wraz z budową układu drogowego w dzielnicy Rembertów i jednoczesną likwidacją przejazdu kolejowego w poziomie szyn.

Firma będzie miała 18 miesięcy na wykonanie prac. Następnie ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych.

źródło: ZMID

Komentarze