Podpisano umowę na budowę parkingu ''Parkuj i Jedź'' w Tłuszczu, fot: mazovia.pl

Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk wraz z Moniką Konarską działającą z upoważnienia Skarbnik Gminy Tłuszcz podpisali umowę z Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego Janiną Orzełowską oraz członkiem zarządu Elżbietą Lanc na dofinansowanie zadania pn. „Budowa parkingu „PARKUJ I JEDŹ” w Tłuszczu”.

Decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Tłuszcz pozyskała na ten cel dofinansowanie w ramach RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 6 464 975 zł, a poziom dofinansowania 80%, tj. 5 157 219,84 zł.

Projekt dotyczy utworzenia 2 parkingów P+R przy stacji PKP w rejonie ulic: Warszawskiej, Szklanej i Wileńskiej wzdłuż pasa kolejowego, po południowej stronie torów. Obejmuje budowę 171 miejsc parkingowych, w tym: 8 miejsc przeznaczonych dla niepełnosprawnych oraz 8 miejsc umożliwiających ładowanie samochodów elektrycznych, budowę 320 mb ścieżki rowerowej, 40 miejsc parkingowych dla rowerów, 12 wiat oraz stojaków na rowery , ciągów pieszo-jezdnych, odwodnienia, oświetlenia oraz zatoki dla autobusów/busów z wiatami. Elementami projektu będzie także wdrożenie Inteligentnego Systemu Transportowego, powiązanego z systemem automatycznych zapowiedzi i informacji wizualnej Kolei Mazowieckich.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Kolejami Mazowieckiem Sp z o.o.
oraz z Gminą Strachówka w latach 2018-2019. Inwestycja będzie realizowana w latach 2018-2019.

źródło: tluszcz.pl

Komentarze