Po spotkaniu dot. transportu publicznego w Zielonce, fot: zielonka.pl

W poniedziałek 30 września burmistrz Kamil Michał Iwandowski zaprosił mieszkańców na spotkanie dot. oczekiwanych zmian w zakresie komunikacji publicznej w Zielonce.

Spotkanie adresowane było szczególnie do osób zainteresowanych udziałem w pracach roboczego zespołu ds. transportu publicznego w Zielonce, który będzie miał charakter doradczy w procesie konsultacji społecznych.

Na wstępie burmistrz przedstawił tegoroczny stan nakładów na transport publiczny w Zielonce, na który składają się wydatki na:
– Wspólny bilet (1,08 mln zł),
– linie dowozowe L43 i L44 (876 tys. zł),
– udział Zielonki w Bilecie Metropolitalnym (350 tys. zł),
– zapewnienie kursowania autobusu nocnego N62 (75 tys. zł).

Łączna suma nakładów na transport publiczny w Zielonce w 2019 r. to ponad 2,5 mln zł.

Informacja o możliwościach finansowych gminy, w tym zakresie, stała się punktem wyjścia w dyskusji, o tym jakie zmiany w komunikacji publicznej (przede wszystkim autobusowej) byłyby w Zielonce potrzebne. Z sali padło wiele konkretnych, wartych przeanalizowania propozycji i już w trakcie spotkania kilka osób zadeklarowało swoją chęć udziału w pracach zespołu, który zostanie powołany przez burmistrza. Jeszcze w październiku planowane jest ogłoszenie konsultacji społecznych dot. komunikacji publicznej w Zielonce.

Osoby chętne do włączenia się w prace roboczego zespołu ds. transportu publicznego mogą to zrobić pisząc na adres e-mail: transport@zielonka.pl. Na zgłoszenia miasto czeka do 7 października.

Komentarze