Kontrole palenisk domowych z drona, fot: wolomin.org

30 października odbyły się pierwsze pomiary składu dymu, przeprowadzone przez wyspecjalizowanego drona.

Jego obsługą zajmują się przeszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej. Zadaniem drona jest monitorowanie jakości powietrza, co ma szczególne znaczenie w sezonie grzewczym.

Pomiarom poddawane są między innymi następujące wartości:
• pyły PM1, PM10, PM2,5;
• związki organiczne VOC (zakres wykrywania od 0 ppm do 6000 ppm);
• chlorowodór HCL zakres 0 do 100ppm
• cyjanowodór HCN zakres 0 do 100ppm
• Temperatura -40C do +85C
• wilgotność 0 do 100%Rh
• ciśnienie od 300 hPa do 1100hPa

Zadanie pn: „Zakup mobilnego zestawu badającego skład dymu z palenisk domowych (Zakup Drona badającego skład dymu z palenisk/kominów domowych)” zrealizowane w 2019 r., współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

Komentarze