Panele fotowoltaiczne, fot: fotolia.com

Zostały ostatnie miejsca w projekcie “OZE w Zielonce i w Tłuszczu”, dzięki któremu w gospodarstwach domowych mogą powstać instalacje odnawialnych źródeł energii, takich jak: fotowoltaika czy pompy ciepła. Większą część kosztów pokryją środki z Unii Europejskiej.

Szczegółowych informacji udziela w UM Zielonka Wydział Funduszy Zewnętrznych tel. 22 761 39 44.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego na terenie Miasta Zielonka oraz Gminy Tłuszcz, natomiast celem szczegółowym – zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych.

W ramach inwestycji zostaną zainstalowane systemy Odnawialnych Źródeł Energii oparte na energii słonecznej i biomasie dla użytkowników prywatnych na terenie Gminy Tłuszcz i Miasta Zielonka. Będą to kolektory słoneczne, instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła oraz kotły grzewcze opalane biomasą.

Komentarze