Od 25 kwietnia na obszarze Miasta Zielonka wprowadzone zostanie ograniczenie nocnej sprzedaży alkoholu w godz. 23.00-6.00. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Miasta Zielonka.

Zakaz dotyczy wszystkich punktów na obszarze Zielonki sprzedających alkohol do spożycia poza miejscem sprzedaży. Za złamanie zakazu grozi utrata koncesji na sprzedaż alkoholu.
Zakaz nie obejmuje restauracji, barów i innych punktów gastronomicznych, w których alkohol sprzedawany jest do spożycia na miejscu.

Przed kilkoma tygodniami weszła w życie zmiana ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 487 z późn. zm.), wprowadzając możliwość ustalenia przez Radę Gminy (w drodze uchwały) ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Ograniczenie w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych ma przyczynić się do zwiększenia spokoju i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców na terenie miasta. Problem zakłócania porządku i ciszy nocnej zgłaszali do urzędu miasta i radnych mieszkańcy okolic sklepów sprzedających alkohol całodobowo.

Podjęcie uchwały ma w zamyśle jej inicjatorów zatrzymać negatywne skutki prowadzenia całodobowej sprzedaży alkoholu dla okolicznych domów mieszkalnych. Ze względu na ograniczenia w przepisach, nie było możliwe wyłącznie z zakazu sprzedaży miejsc oddalonych od zabudowań, np. stacji benzynowych, leżących na granicy miasta.

W praktyce zakaz nocnej sprzedaż alkoholu obejmie 2 sklepy całodobowe i 3 stacje benzynowe. W Zielonce alkohol można kupić w 40 lokalizacjach (na wynos) i 12 lokalizacjach (do spożycia na miejscu, których zakaz nie obejmie). Przyjęta uchwała o zakazanie sprzedaży alkoholu w Zielonce jest zgodna z wystąpieniem Radnych Miasta Zielonka, którzy jednogłośnie poparli wniosek o jej przyjęcie.

źródło: zielonka.pl

Komentarze