Roboty drogowe, fot: Countrypixel/fotolia.com

Firma WOD-KAN-BRUK SP. z o.o. – Generalny Wykonawca przebudowy ulicy Powstańców w Ząbkach informuje o zamiarze rozkładania ostatniej warstwy nawierzchni asfaltowej (warstwy ścieralnej) na odcinku od ulicy Kopernika do DW631.

Prace będą wiązały się z restrykcyjnymi odcinkowymi wyłączeniami z ruchu poszczególnych fragmentów ul. Powstańców

Harmonogram na poszczególne dni i zamknięcia:

• 08.11.2018 – warstwa ścieralna na ścieżkach rowerowych; utrudnienia w ruchu
• 09.11.2018 – warstwa ścieralna na ścieżkach rowerowych + warstwa ścieralna na drodze wewnętrznej między blokiem nr 33, a blokiem nr 47 – całkowicie zamknięta droga wewnętrzna bez możliwości wyjazdu oraz wjazdu z osiedli oraz posesji w godzinach 8.00 – 18.00
• 10.11.2018 – warstwa ścieralna na jezdni na odcinku od ronda przy DW631 do ronda
Maczka – Złota ( bez zamknięcia rond ) – całkowicie zamknięta droga na ww. odcinku bez możliwości wjazdu i wyjazdu z osiedli oraz posesji w godzinach od 8.00 – 18.00
• 12.11.2018 – warstwa ścieralna na rondzie przy DW631 oraz rondzie Maczka – Złota –
całkowicie zamknięte ronda bez możliwości poruszania się po nich w godzinach od 8.00 – 18.00
• 13.11.2018 – warstwa ścieralna na odcinku od ronda Maczka – Złota ( bez zamknięcia
ronda ) do ul. Kopernika wraz z skrzyżowaniami ul. Podleśnej i ul. Malczewskiego – brak możliwości wjazdu i wyjazdu z osiedli oraz posesji na ww. odcinku w godzinach od 8.00 – 18.00

Prosimy pod żadnym pozorem nie zostawiać samochodów na parkingach przy ulicy Powstańców oraz na pasie dzielącym jezdnie, który wbrew pozorom nie jest pasem postojowym, ponieważ z miejsc tych też nie będzie możliwości wyjazdu. Samochody prosimy zostawiać na oddalonych miejscach postojowych czy innych ulicach.

Ostatnia warstwa asfaltowa będzie miała grubość 4cm i jest to wrażliwa nawierzchnia do momentu ostygnięcia tj. kilka godzin. Nie ma możliwości poruszania się po niej przed ostygnięciem bez wywołania szkód nieodwracalnych.

źródło: zabki.pl

Komentarze