Niewypały z okresu wojny znalezione w mareckiej szkole, fot: marki.pl

Dziś podczas remontu Szkoły Podstawowej numer 2 w Markach pracownicy budowlani odnaleźli materiały wybuchowe.

Na miejsce zostały wezwane służby a teren zabezpieczony. Zespół saperski ocenił odnalezione pociski jako nie stanowiące zagrożenia, mimo tego dyrekcja szkoły podjęła decyzję o ewakuacji dzieci na plebanię kościoła przy ulicy Ząbkowskiej.

Obecnie na miejscu nadal pracują pirotechnicy, którzy usuwają niewybuchy pochodzące najprawdopodobniej z okresu II Wojny Światowej.

Komentarze