Nielegalny odwiert na ropociągu w gminie Tłuszcz, fot: pern.pl

Wczoraj w godzinach popołudniowych w okolicach miasta Tłuszcz pod Warszawą, doszło do wycieku ropy naftowej z ropociągu „Przyjaźń”. Do zdarzenia doszło w wyniku próby nielegalnego wpięcia się do magistrali, transportującej surowiec, z którego produkowany jest m.in. olej napędowy i benzyna. Wyciek został usunięty, a sprawę badają już organy ścigania.

Na miejscu trwają czynności Państwowej Straży Pożarnej, pracowników eksploatacji i techniki PERN, Straży pożarnej PERN oraz służb BHP i Służb Ochrony Środowiska PERN. Chodzi o to by zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa w tej sytuacji.

W tej chwili trwają bardzo intensywne prace zmierzające do rozpoczęcia prac rekultywacyjnych, czyli wymiany zanieczyszczonego gruntu. W tej kwestii PERN ściśle współpracuje z Inspektoratem Ochrony środowiska.

W nocy PERN przywrócił normalne tłoczenie na wszystkich trzech nitkach ropociągu. W czasie zdarzenia PERN na bieżąco dostarczał surowiec do rafinerii.

Dzisiaj rano Adam Lubiak – Starosta Wołomiński zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. W spotkaniu wzięli udział m.in. Wiceburmistrz gminy Tłuszcz Waldemar Banaszek, przedstawiciele Starostwa, Komendy Powiatowej PSP, Komendy Powiatowej Policji, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Działania służb przebiegają prawidłowo, wszelkie podejmowane czynności są skoordynowane i współpraca przebiega w sposób wzorowy.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, fot: powiat-wolominski.pl
Komentarze