Urząd Miasta Kobyłka, fot: WWL24

Dziś o godzinie 10.00 rozpocznie się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Kobyłka, podczas której radni zadecydują m.in. o nowej stawce za odbiór odpadów.

W ubiegły piątek przewodniczący Rady Miasta Kobyłka, Kamil Kowaleczko poinformował o zwołaniu na wtorek na godzinę 10.00 nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Kobyłka.

Podczas sesji radni zajmą się m.in. tematem przystąpienia miasta do realizacji II etapu budowy kompleksu mieszkalno-usługowego oraz tematem wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.

Obecnie obowiązuje stawka wynikająca z przetargu z lipca 2018 roku – 12 zł za osobę za segregowane odpady i 24 zł za osobę za śmieci niesegregowane. W lutym firma odbierająca od Miasta Kobyłka odpady złożyła pismo z prośbą o aneksowanie w obszarze kwoty, obowiązującej umowy na odbiór śmieci z uwagi na podwyżki na RIPOK. Miasto podpisało ugodę – która obowiązuje do końca kwietnia tego roku.

Po ogłoszeniu przez Miasto Kobyłka przetargu na odbiór odpadów, wpłynęły do urzędu 2 oferty. Obie oferty (Imperf – 4,6 mln, MZO – 6,1 mln) przekroczyły znacznie kwotę jaką Miasto miało do dyspozycji w budżecie na ten cel (1,6 mln). Z urzędniczych wyliczeń wynika ze stawka od osoby w Kobyłce za śmieci segregowane powinna wynosić co najmniej 25 zł.

Proponowany porządek VIII sesji Rady Miasta Kobyłka:

1. Otwarcie VIII sesji Rady Miasta.
2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji II etapu budowy kompleksu mieszkaniowo-usługowego w Kobyłce.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przedwstępnej w formie aktu notarialnego nabycia lokalu usługowego nr B w budynku przy ul. Leśnej 8.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/15 z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określania rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.
6. Zamknięcie VIII sesji Rady Miasta Kobyłka.

Komentarze