Bezpłatny odbiór z posesji wyrobów zawierających azbest od mieszkańców Miasta Zielonka organizowany jest dwa razy w roku w terminie czerwcowym i wrześniowym. Do końca sierpnia bieżącego roku będą przyjmowane wnioski na odbiór w terminie wrześniowym.

Koordynatorem i organizatorem zbiórki jest Starostwo Powiatu Wołomińskiego. Wnioski należy składać za pośrednictwem Urzędu Miasta Zielonka na przygotowanym formularzu.

Odbiór odpadów z azbestu przewidziany jest w dwóch terminach:
– I etap – do 30 czerwca 2018 r.
– II etap – do 31 września 2018 r.

REKLAMA

We wniosku należy wskazać, w którym terminie azbest ma być odebrany. Warunkiem odbioru zdemontowanych odpadów azbestowych jest odpowiednie przygotowanie ich do transportu tj. zapakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm oraz ułożenie na paletach.

Więcej informacji pod nr tel.: (22) 761 39 19.

Odbierane będą wyroby takie jak:
Płyty azbestowo – cementowe płaskie stosowane w budownictwie
Płyty faliste azbestowo – cementowe dla budownictwa
Rury i złącza azbestowo — cementowe
Izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest
Wyroby cienie azbestowo – kauczukowe
Przędza specjalna, w tym włókna azbestowo obrobione
Szczeliwa azbestowe
Taśmy azbestowo – kauczukowe
Inne wyroby zawierające azbest

źródło: zielonka.pl

Komentarze