Ścieżka rowerowa, fot: fotolia

Miasto Marki podpisało umowę na realizację inwestycji w formule “zaprojektuj i zbuduj”.

Warszawskie Przedsiębiorstwo Mostowe Mosty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Budownictwo Spółka Komandytowa – tak brzmi pełna nazwa firmy, która zrealizuje kolejną inwestycję dofinansowaną przez Unię Europejską. W czerwcu Marki ogłosiły przetarg na zaprojektowanie, a następnie wybudowanie dróg rowerowych od węzła trasy S8 do granicy miasta z Ząbkami. Wpłynęła jedna oferta, która zmieściła się w miejskim kosztorysie. 25 lipca została podpisana umowa z wykonawcą. Koszt to niemal 1,7 mln zł.

Po wschodniej stronie Alei Marsz. J. Piłsudskiego zostanie przedłużona droga rowerowa oraz chodnik od ulicy Zielnej. Po stronie zachodniej powstanie ścieżka rowerowa pomiędzy jezdnią a chodnikiem w stronę centrum handlowego M. Jednym z elementów inwestycji będzie budowa oświetlenia. Pojawią się też nowe nasadzenia. Kontynuacja inwestycji w stronę Warszawy zależy od miasta Ząbki.

Projekt pn. „Rozwój sieci tras rowerowych Warszawy w ramach ZIT WOF – etap I” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Komentarze