Monitoring miejski, fot: fotolia.com

Kobyłka ma być miastem bezpiecznym, a mieszkańcy muszą mieć poczucie, że jest to miejsce, w którym minimalizuje się zagrożenia.

Grzegorz Świętorecki, Zastępca Burmistrza Miasta Kobyłka podpisał umowę na montaż urządzeń systemu monitoringu miejskiego.

Mapa miejsc, które będą objęte obserwacją, została opracowana we współpracy z nadkom. Marcinem Pałyską, Komendantem Policji w Kobyłce. Ujęto na niej najbardziej newralgiczne miejsca – np. okolice szkół, Plac 15 Sierpnia czy Rondo Cudu nad Wisłą. Planuje się równomierne rozmieszczenie kamer w mieście i dalszą ścisłą współpracę z Policją – obraz kamery będzie bezpośrednio przekazywany do Komendy w Kobyłce.

Nowe rozwiązanie poprawi jakość obserwacji przestrzeni publicznej w mieście, zmniejszy zagrożenie dewastacją i aktami wandalizmu. Monitoring w Kobyłce jednak nie tylko pozwoli identyfikować sprawców wykroczeń, ale umożliwi również profilaktykę oraz ułatwi lokalizowanie osób poszukiwanych.

Monitoring na terenie Kobyłki – umowa podpisana, fot: kobylka.pl

Podpisana umowa z firmą NETSERVIS z Kobyłki zakłada uruchomienie monitoringu do 20 grudnia tego roku. Będzie to zakończenie pierwszej część inwestycji – Urząd Miasta myśli o stopniowym powiększaniu liczby miejsc objętych obserwacją.

Komentarze