Modernizacja ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Radzyminie, fot: radzymin.pl

Burmistrz Radzymina Krzysztof Chaciński podpisał umowę z Zakładem Robót Drogowych i Inżynieryjno-Instalacyjnych KROL na przebudowę ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Radzyminie.

Powstanie tam nowa nawierzchnia, jak również odwodnienie, chodniki oraz parking dla samochodów. Przebudowana zostanie linia niskiego napięcia oraz sieć telefoniczna. Wartość inwestycji to blisko 1,5 mln złotych. Środki finansowe pochodzą w całości z budżetu Gminy Radzymin. Zakończenie prac jest planowane na wiosnę 2019 roku.

Na całej długości ulicy Marii Skłodowskiej-Curie zostanie położony asfalt, a wzdłuż drogi będą wykonane chodniki z zejściami dla pieszych, zjazdami oraz zatokami postojowymi, a także nowe oświetlenie. Zbudowana zostanie również kanalizacja deszczowo-drenażowa. W ramach umowy zostanie przebudowana dotychczasowa linia niskiego napięcia oraz powstanie kanał teletechniczny pod światłowody.

– To krótka, ale bardzo istotna dla tego obszaru miejskiego ulica – mówi Krzysztof Chaciński, Burmistrz Radzymina. – Przebiega obok szkoły i łączy ulice Konopnickiej ze Szkolną, które także przechodzą gruntowne zmiany. Dzięki tym inwestycjom wokół szkoły będzie bezpieczniej. Nowe miejsca parkingowe na ulicy Skłodowskiej-Curie ułatwią rodzicom przywożenie uczniów do szkoły.

Budowa ulicy Skłodowskiej-Curie to kolejna kompleksowa modernizacja ulicy w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie. Na sąsiednich ulicach Konopnickiej i Szkolnej powstaje odwodnienie i ciągi pieszo-rowerowe, które są elementami szerszego systemu ścieżek rowerowych. Obejmuje on swoim zasięgiem nie tylko gminę Radzymin, ale również gminy sąsiednie, m.in. Nieporęt i Legionowo. W tym roku zakończono także kompleksową przebudowę ulicy Maczka wraz z ciągiem pieszo-rowerowym, który także wpisuje się w ten system komunikacyjny.

źródło/fot: radzymin.pl

Komentarze