Modernizacja strażnicy OSP w Jasienicy

Dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie Strażnice OSP-2018” zostanie zmodernizowana strażnica OSP w Jasienicy.

Maksymalne dofinansowanie dla jednej strażnicy wynosiło 50 tys. zł, koszt modernizacji OSP w Jasienicy zamknął się w kwocie 23 742,00 zł.

W jednostce OSP w Jasienicy zostanie wykonana modernizacja elewacji budynku strażnicy a także zostaną wymienione drzwi.

Komentarze