Ponad 22 mln zł trafi do 24 mazowieckich gmin na budowę i modernizację lokalnych targowisk. Wszystko dzięki unijnym środkom w ramach PROW 2014–2020. Umowy na dofinansowanie inwestycji podpisali marszałek Adam Struzik, wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska oraz beneficjenci w tym Gmina Tłuszcz.

Wczoraj, Burmistrz Tłuszcza Paweł Bednarczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Tłuszcz, Haliny Kusak, podpisał umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, reprezentowanym przez Marszałka Adama Struzika, na dofinansowanie inwestycji pn. „BUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO W TŁUSZCZU”. Gmina Tłuszcz uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 mln złotych.

Podpisanie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, fot. Urząd Gminy Tłuszcz

Celem projektu jest poprawa warunków sprzedaży przede wszystkim dla producentów żywności, w tym produktów lokalnych. W ramach projektu zostanie wykonane utwardzenie płyty targowiska kostką betonową wraz z kanalizacją deszczową, zostanie wybudowana wiata targowa jako zadaszenie miejsc handlowych. Targowisko zostanie wyposażone w sanitariaty, miejsca postojowe, monitoring, nagłośnienie oraz oświetlenie terenu. Instalację elektryczną targowiska będą zasilały panele fotowoltaiczne.

REKLAMA

Koszty kwalifikowane –1 571 tys. zł
Dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020 – 1 mln zł
Termin realizacji – jesień 2018 roku.

źródło: Urząd Gminy Tłuszcz, Samorząd Województwa Mazowieckiego

Komentarze