Mieszkańcy Wołomina dla pszczół

Gmina Wołomin, laureat konkursu organizowanego w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”, zrealizowała grant finansowy w wysokości 12 000 zł na rzecz pszczół. Do udziału w projekcie zaproszono mieszkańców – uczniów, seniorów, a także przedstawicieli lokalnych organizacji, Ochotniczej Straży Pożarnej i urzędu gminy. Środki przeznaczono na nasadzenia i utworzenie „Wołomińskiej stołówki dla pszczół” oraz na spotkania integracyjne i edukacyjne w nowo utworzonym miejscu przyjaznym pszczołom.

Główny projekt, który gmina zrealizowała z grantu, to „Wołomińska stołówka dla pszczół”, która powstała jako zachęta dla mieszkańców, aby odtworzyć wspaniałą tradycję ogródków przyblokowych oraz balkonów obsadzonych roślinami przyjaznymi pszczołom. „Stołówkę” ulokowano na gminnej działce położonej w obrębie Osiedla Niepodległości – największego wielorodzinnego osiedla mieszkaniowego w Wołominie. Do nasadzeń wybrano rośliny jednoroczne, byliny, krzewinki i krzewy, drzewa oraz rośliny cebulowe, które zapewnią nektar i pyłek owadom zapylającym od wczesnej wiosny do późnej jesieni. W sadzenie nektaro- i pyłkodajnych roślin włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej nr 7 – partnera projektu, oraz mieszkańcy, przedstawiciele urzędu gminy i różnych organizacji działających na terenie Wołomina. W sumie na całym terenie gminy posadzono ponad 5000 roślin przyjaznych pszczołom. Ukwiecona przestrzeń stołówki dla pszczół już stała się miejscem spotkań dla okolicznych mieszkańców oraz edukacji dla Zielonych Szkół i Zielonych Klas
z Gminy Wołomin. We wrześniu 2019 r. odbyło się tam pierwsze po wakacyjnej przerwie spotkanie Klub Miłośników Przyrody, do którego może należeć każdy, komu na sercu leży ochrona pięknej natury.

– “Wołomińska stołówka dla pszczół” powstała we współpracy z mieszkańcami, wśród których są dzieci, młodzież i seniorzy, biorący udział w licznych działaniach ekologicznych, prowadzonych przez naszą gminę, jak też ogrodnicy i pszczelarze. Cieszymy się, że wspólnymi siłami stworzyliśmy miejsce, w którym od wczesnej wiosny do późnej jesieni owady zapylające znajdą pokarm i schronienie. Ważnym elementem tego projektu są też działania edukacyjne ukazujące rolę, jaką pełnią w naszym życiu te pożyteczne owady i uwrażliwiające na potrzeby pszczół. Jednym z efektów projektu są już indywidulane działania mieszkańców, którzy zaczęli zakładać na swoich posesjach i balkonach bazę pokarmową dla owadów zapylających i miejsca do gniazdowania – mówi Małgorzata Izdebska, sekretarz gminy Wołomin.

Mieszkańcy Wołomina dla pszczół

Jako źródło inspiracji dla mieszkańców, powstał też wzorcowy ogródek osiedlowy, w którym można zapoznać się z bogactwem gatunków pszczół, gatunkami kwiatów nektaro-
i pyłkodajnych oraz zasadami tworzenia bazy pokarmowej dla owadów zapylających. Na terenie ogrodu ustawiono pergolę obsadzoną roślinami bogatymi w pokarm dla zapylaczy oraz tablicę edukacyjno-informacyjną o gatunkach pszczół i przyjaznych im roślinach.

Gospodarzem „Wołomińskiej stołówki dla pszczół” jest położona w sąsiedztwie Szkoła Podstawowa nr 7. Do dbałości o teren zobowiązała się również Wołomińska Rada Seniorów, a o właściwe nawodnienie roślin dba Ochotnicza Straż Pożarna.

O granty w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom” ubiegały się w tym roku m.in. organizacje pozarządowe, gminy, parki narodowe, parki krajobrazowe, muzea, skanseny, lokalne grupy działania, jak np. koła gospodyń wiejskich czy rodzinny ogród działkowy oraz inne podmioty, spełniające wymagania regulaminowe. Ostatecznie jury oceniło 217 wniosków, z których 13 otrzymało granty w wysokości 6.400 zł lub 12.000 zł,
w zależności od zakresu zaplanowanych działań. Projekty finansowane z grantów będą realizowane do listopada br.

Komentarze