Miasto Marki sfinansuje koszty sterylizacji i kastracji

Dziś rozpoczyna się w Markach program darmowej sterylizacji i kastracji psów i kotów domowych posiadających właścicieli.

Projekt w 100% finansuje koszty sterylizacji, kastracji oraz trwałego znakowania za pomocą elektronicznego identyfikatora (chipa).

Mieszkaniec Gminy Miasto Marki może ubiegać się o sfinansowanie sterylizacji lub kastracji jednego psa lub jednego kota oraz znakowania maksymalnie trzech psów lub trzech kotów w ciągu roku (dla każdego zwierzęcia należy złożyć odrębny wniosek).

Warunkiem przystąpienia do projektu jest:
– złożenie wniosku w kancelarii Urzędu Miasta Marki w pokoju nr 13;
– wyrażenie przez właściciela zgody na oznakowanie zwierzęcia za pomocą chipa (nie dotyczy zwierząt już oznakowanych).

Celem programu „Akcja sterylizacja” jest:
– zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt,
– ograniczenie niekontrolowanego rozrodu domowych psów i kotów,
– poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego,
– promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt.

WAŻNE:
Gmina Miasto Marki nie pokrywa kosztów wykonania dodatkowych badań, nie ponosi kosztów wykonania dodatkowych zabiegów lub usług.

Gmina Miasto Marki nie bierze odpowiedzialności za ewentualne powikłania pooperacyjne i nie ponosi kosztów związanych z ich leczeniem oraz nie pokrywa dodatkowych kosztów w przypadku ujawnienia nieprzewidzianych okoliczności w trakcie zabiegu.

Zabiegi wykonywane będą w przychodni weterynaryjnej:
Usługi Weterynaryjne Marek Klamczyński
ul. Chrobrego 2
05-200 Wołomin

Miasto Marki sfinansuje koszty sterylizacji i kastracji
Komentarze