Obwodnica Marek, fot: WWL24

Samorząd Województwa Mazowieckiego opublikował obwieszczenie informujące o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8.

Marszałek Województwa Mazowieckiego wszczął z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad obowiązku polegającego na ograniczeniu oddziaływania akustycznego na środowisko drogi ekspresowej S8, w celu dotrzymania dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach chronionych akustycznie, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz.112).

Postępowanie dotyczy dwóch odcinków drogi, pierwszy od rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce do węzła Kobyłka (z węzłem), tj. od km 0+521,66 do km 6+450,26 oraz drugi odcinek od węzła „Kobyłka” (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd”, od km 6+450,26 do km 13+690,73.

Komentarze