Zgodnie z Rozporządzeniem Nr 1/2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru powiatu wołomińskiego, teren gminy Marki i Radzymin włączono do obszaru skażonego ASF.

Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują WYŁĄCZNIE dziki i świnie. Ludzie NIE SĄ wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia dla ich zdrowia i życia. Występowanie ASF wśród dzików stanowi jednak bardzo poważne zagrożenie dla trzody chlewnej. Wirus ASF może przez długi czas utrzymywać się w zwłokach padłych dzików, dlatego powinny być one usuwane ze środowiska.

W przypadku znalezienia padłego dzika należy powstrzymać się od dotykania jego zwłok oraz zgłosić fakt znalezienia padłego zwierzęcia do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii, najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub miejscowego koła łowieckiego.

W związku z zagrożeniem ASF:
  • w lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadków żywnościowych;
  • należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
  • nie spuszczać psów ze smyczy;
  • należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia;
  • należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń  od każdej padłej świni w gospodarstwie, od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, od każdego padłego dzika.

Komentarze